21 вересня 2023

Junior Sports Product Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Управляти регіональною маржею та покриттям;
 • Створювати торгову стратегію;
 • Спостерігати за конкурентами;
 • Досліджувати регіональні спортивні тренди;
 • Бути відповідальним за спортивний календар;
 • Проводити дослідження та аналізувати спортивні результати;
 • Керувати співпрацею між командами щодо використання спортивних можливостей.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 1+ рік досвіду на аналогічній посаді, збільшення доходу за рахунок аналітики;
 • Досвід роботи з інструментами управління доходами та аналітичним програмним забезпеченням;
 • Інтерес до спорту та/або ставок на спорт;
 • Знання сфери спорту та/або ставок;
 • Рівень англійської — Upper-Intermediate.

Ми цінуємо:

 • Сильні аналітичні здібності;
 • Мислення, орієнтоване на прибуток компанії.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Manage regional margin and coverage;
 • Create trading strategies;
 • Monitor competitors;
 • Investigate regional sports trends;
 • Maintain sports calendars;
 • Conduct research and analyze sports performance;
 • Manage cooperation between teams in terms of sports opportunities usage.

We need your professional experience:

 • 1+ years of experience in a similar role, increasing revenue through analytics;
 • Experience with revenue management tools and analytics software;
 • Interest in sports and/or sports betting;
 • Knowledge of sports and/or betting areas;
 • English level — Upper-Intermediate.

We appreciate those skills and personal features:

 • Strong analytical skills;
 • Revenue-oriented mindset.

What we offer:
— Tax coverage;
— Medical insurance & financial aid;
— Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
— 100 % paid sick leaves;
— Paid vacation;
— Annual salary review (based on performance);
— OKR-based bonus system;
— Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Corporate events and team-building activities;
— Free lunches at the office.