21 вересня 2023

Payments Operations Analyst/Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Виконувати розслідування та аналіз падінь, індивідуальних затримок депозитів/вилучення/невдач за допомогою інших команд, якщо потрібно;
 • Контролювати різні процеси платіжних операцій, такі як зняття коштів вручну, запуск нових регіонів, затримки обробки, управління проблемами обробки, якість розподілу трафіку тощо;
 • Мати експертизу у поточних платіжних потоків, методів, бек-офісу постачальника, існуючих інструментів моніторингу, аналізу;
 • Забезпечувати постійне вдосконалення KPI платежів, пропонуючи нові підходи та бачення;
 • Проводити щоденний/тижневий/місячний огляд статистики та звітувати хеду відділу платежів про аномалії та продуктивність компанії;
 • Створювати звіти BI про платежі та коригування.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Рівень англійської мови — Upper-Intermediate;
 • 3+ роки досвіду, як спеціаліст з білінгу/операцій/аналітик/менеджер (онлайн-платежі);
 • Впевненність у роботі з цифрами та в обробці фінансової/транзакційної інформації;
 • Знання Excel та іншого програмного забезпечення MS Office;
 • Добре розуміння технічної інтеграції онлайн-платежів, воронки, потоків;
 • Досвід письмового та усного спілкування з іноземними замовниками чи партнерами;
 • Гарне розуміння платіжних і транзакційних систем і послуг.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Perform investigation and analysis of drops, individual deposit/withdrawal delays/fails with assistance of other teams when required;
 • Supervise different payment operations processes like manual withdrawals, new regions launch, processing delays, processing issues management, traffic distribution quality etc;
 • Be the one with a deep understanding of current payment flows, methods, provider’s backoffice, existing monitoring, analysis, and backoffice tools;
 • Provide constant improvement of payment KPIs by offering new approaches and vision;
 • Do daily/ weekly/ monthly statistics overview and report to Head of Payments and Deputy about anomalies and performance;
 • Create payments BI Reports and adjustments.

We need your professional experience:

 • Upper-Intermediate level of English;
 • 3+ years as billing/operations specialist/analyst/manager (online payments);
 • Confident in dealing with numbers and processing of financial/transactional information;
 • Advanced Excel and other MS Office software user;
 • Good understanding of online payments technical integrations, funnels, flows;
 • Experience of written and oral communication with foreign customers or partners;
 • Good understanding of payment and transactional systems and services.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.