12 вересня 2023

CRM Content Manager (Asia) (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Створювати захоплюючі тексти для залучення та утримання клієнтів у різних форматах: emails, SMS, digest, пуш-сповіщення, нагадування;
 • Переглядати та редагувати тексти від фрілансерів;
 • Організовувати високоякісні переклади на різні мови;
 • Звітувати про ефективність контенту і пропонувати покращення;
 • Підтримувати A/B і багатофакторні тести для оптимізації кампаній;
 • Використовувати аналітику для вдосконалення заголовків, тексту та CTA;
 • Бути в курсі трендів у CRM-контенті та контенту конкурентів;
 • Співпрацювати з командою дизайну для управління візуальними матеріалами на сайті та покращення метрик.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи 1+ рік в якості копірайтера /emails копірайтера / менеджера контенту / редактора в агентстві або на стороні клієнта;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate.
 • Відмінне портфоліо;
 • Досвід роботи з системами управління завданнями (JIRA, Asana, Notion і т. д.);
 • Досвід роботи на платформі UpWork або іншій фріланс-платформі було б плюсом;
 • Знання галузі ставок та азартних ігор було б плюсом;
 • Сильні редагувальні навички були б плюсом;
 • Досвід роботи з перекладачами;
 • Розуміння основних метрик ефективності контенту.

Ми цінуємо:

 • Здатність до виконання кількох завдань одночасно, встановлення пріоритетів та організація роботи над численними проектами;
 • Сильні комунікаційні та самоорганізаційні якості;
 • Спрямованість на результат, завжди прагнення до відмінності та бажання випробовувати та навчатися.
 • Креативне мислення та увага до деталей;

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Create captivating copies for customer acquisition and retention in various formats: emails, SMS, digests, push notifications, reminders, etc.;
 • Review and edit texts from freelance writers;
 • Arrange high-quality translations to multiple languages;
 • Report on content effectiveness and suggest improvements;
 • Support A/B and multivariate tests for campaign optimization;
 • Use analytics to refine subject lines, copy, and CTAs;
 • Stay updated on CRM content trends and competitor content;
 • Collaborate with the design team to manage on-site visuals and improve metrics.

We need your professional experience:

 • 1+ years’ experience as Copywriter / Email Copywriter / Content manager / Editor in the agency or on the client side;
 • English Upper-Intermediate;
 • Excellent work portfolio;
 • Experience in working with task management systems (JIRA, Asana, Notion, etc.);
 • Knowledge of the betting/gambling industry would be a plus;
 • Experience on UpWork or another freelancing platform would be a plus;
 • Strong editing skills would be a plus;
 • Experience in working with translators;
 • Understanding of basic metrics of content effectiveness.

We appreciate those skills and personal features:

 • Capacity to multitask, prioritize, and organize a number of concurrent projects;
 • Creative thinking and attention to detail;
 • Strong teamwork and self-management qualities;
 • Results driver, always striving for excellence and looking for opportunities to test and learn.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.