14 листопада 2023

Product/Data Analyst (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Автоматизувати звітність для отримання точної інформації про стейкхолдерів;
 • Формулювати бізнес-аналітику, визначати метрики та представляти ідеї;
 • Створювати зручні інформаційні панелі продуктивності;
 • Визначати проблеми, рекомендувати оптимізацію та підтримувати рішення;
 • Аналізувати метрики продукту, проводити A/B-тестування та відстежувати продуктивність;
 • Підтримувати цілісність даних з різних джерел.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід створення та автоматизації процесів звітності;
 • Досвід широкомасштабного аналізу даних для підтримки прийняття бізнес-рішень;
 • Статистичні знання та досвід використання статистики для аналізу наборів даних;
 • Сильні навички аналізу даних, інтерпретації та визначення тенденцій;
 • Сильні знання SQL;
 • Глибокий практичний досвід роботи з інструментами BI (бажано Tableau);
 • Досвід роботи з Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels) буде плюсом;
 • Досвід роботи з GIT буде плюсом.
 • Досвід роботи в азартних іграх/букмекерській індустрії або проектах, пов’язаних з фінтехом буде плюсом;
 • Здатність тісно співпрацювати з продуктовою та маркетинговою командами для досягнення цілей компанії.

Ми цінуємо:

 • Відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем, здатність працювати зі складними наборами даних.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Automate reporting for accurate stakeholder information;
 • Formulate business analytics, define metrics, and present insights;
 • Design user-friendly performance dashboards;
 • Identify issues, recommend optimizations, and support solutions;
 • Analyze product metrics, conduct A/B tests, and track performance;
 • Maintain data integrity from various sources.

We need your professional experience:

 • Proven experience in creating and automating reporting processes;
 • Experience with large-scale data analysis to support business decision-making;
 • Statistical knowledge and experience using statistics to analyze datasets;
 • Strong data analysis, interpretation, and trend identification skills;
 • Strong SQL proficiency;
 • Strong hands-on BI tools (preferably Tableau);
 • Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels) will be a plus;
 • Experience with GIT will be a plus.
 • Experience in gambling/betting industries or fintech-related projects will be a plus;
 • Ability to work closely with Product and Marketing teams to achieve company goals.

We appreciate those skills and personal features:

 • Excellent analytical and problem-solving skills, capable of handling complex data sets.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company