GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
21 листопада 2023

Payment Technical Manager

Київ

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Проводити налаштування платіжних методів після інтеграції;
— Вирішувати технічні проблеми з платіжними методами;
— Спілкуватися з провайдерами щодо технічних питань;
— Аналізувати логи для пошуку та вирішення технічних проблем;
— Створювати та налаштовувати дашборди для моніторингу;
— Комунікувати з іншими командами під час інтеграційних процесів;
— Займатися пошуком та вирішенням проблем нашого продукту;
— Робити наш продукт кращим щодня;
— Здійснювати кастомізацію сервісу оповіщення в застосунку мікросервісу.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи на аналогічній посаді в Fintech\E-commerce\PSP 1+ років;
— Технічний досвід і розуміння того, як працює платіжна система;
— Сильне знання потоку транзакцій та розуміння особливостей та процесів інтеграції;
— Сильні знання в аналізі логів та розслідуванні технічних проблем з транзакціями та інтеграціями;
— Досвід роботи в сервісах Prometheus, Kibana буде перевагою;
— Високий рівень відповідальності та вміння виконувати поставлені завдання;
— Орієнтованість на результат;
— Багатозадачність та енергійність;
— Досвід роботи в JIRA та Confluence.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Customizing payment methods after integrating process;
— Solving technical problems of payment methods;
— Communicating with providers about technical issues;
— Logs parsing for finding and solving technical problems;
— Creating and customization dashboards for monitoring;
— Communicating with other teams during integration processes;
— Finding and solving problems of our product;
— Making our product better every day;
— Customizing the alerting service in the microservice application.

Essential professional experience:
— Working experience in the same position in Fintech\E-commerce\PSP 1+ years;
— Technical experience and understanding of how payment system works;
— Strong knowledge of transaction flow and understanding of integration features and processes;
— Strong knowledge in logs parsing and investigation of technical issues with transactions and integrations;
— Experience in Prometheus, Kibana service would be a plus;
— High level of responsibility and ability to accomplish tasks;
— Result-oriented;
— Multitasking and energetic;
— Experience in JIRA and Confluence.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.

LinkedIn