GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
25 серпня 2023

Partnership Manager (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Управляти та зміцнювати комунікацію між платформою та новими/існуючими постачальниками контенту;
— Бути головною контактною особою у всіх юридичних питаннях між платформою та постачальниками (підписання та перепідписання угод);
— Проводити комерційні переговори між платформою та провайдерами (перегляд ставок роялті, інших комерційних умов, зазначених в угодах);
— Сприяти командам з управління рахунками операторів в отриманні кращих промо-пропозицій від провайдерів;
— Допомагати існуючим та потенційним клієнтам (операторам) отримати всіх необхідних постачальників контенту для їхнього портфоліо (включаючи пошук нових постачальників для конкретного ринку);
— Представляти команду платформи на галузевих виставках і конференціях;
— Надавати консультації всім зацікавленим сторонам робочого процесу з питань регулювання гральної діяльності / комплаєнсу / ринкової стратегії / комерційних питань тощо;
— Приймати на роботу та навчати нових членів команди.
— Рівень англійської мови Intermediate+;
— Вільне володіння українською або російською мовою.

Необхідний професійний досвід:
— Щонайменше 2 роки досвіду розвитку бізнесу або управління партнерствами в iGaming з підтвердженим успіхом (необхідно навести приклади виконаної роботи);
— Вільна письмова та усна англійська мова;
— Хороші знання індустрії (конкуренти, провайдери, оператори, ліцензії тощо).GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Managing and strengthening communication between platform and new/existing content providers;
— Being a main point of contact in all legal communication between the platform and providers (signing and re-signing agreements);
— Leading commercial negotiations between platform and providers (royalty rates review, other commercial terms stated in agreements);
— Helping operators’ account management teams with getting better promo offers from providers;
— Helping existing and potential clients (operators) get all the needed content providers for their portfolio (including searching for new providers for a specific market);
— Representing platform team at the industry shows and conferences;
— Being able to consult all stakeholders of the working process in terms of gambling regulations/ compliance/ market strategy/ commercial issues, etc.;
— Being able to onboard and train new team members.

Essential professional experience:
— At least 2 years of experience in business development or partnerships management in iGaming with proven success (need to give examples of what has been done);
— Fluent English written and spoken;
— Good knowledge of the industry (competitors, providers, operators, licenses, etc).