GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
25 вересня 2023

Middle Data Analyst (Tableau Developer) (вакансія неактивна)

Київ, за кордоном, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Ми шукаємо талановитого та досвідченого Data Analyst, який би приєднався до нашої команди. Як Data Analyst, ви будете відповідати за проектування, розробку та підтримку дашбордів та звітів Tableau для задоволення потреб наших клієнтів. Ви будете тісно співпрацювати із зацікавленими сторонами бізнесу, щоб зрозуміти їхні вимоги та перетворити їх на ефективні візуалізації.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Співпрацювати зі стейкхолдерами бізнесу для збору вимог та розуміння потреб у даних;
— Проектувати та розробляти дашборди та звіти Tableau для ефективної візуалізації даних;
— Створювати моделі даних та проводити аналіз даних для виявлення тенденцій та інсайтів;
— Оптимізувати продуктивність Tableau шляхом впровадження передових практик та ефективного з’єднання даних;
— Усувати несправності та вирішувати будь-які проблеми з дашбордами та звітами Tableau;
— Бути в курсі останніх функцій і технологій Tableau та рекомендувати вдосконалення існуючих дашбордів;
— Навчати та підтримувати кінцевих користувачів ефективному використанню Tableau.

Необхідний професійний досвід:
— Наявність підтвердженого досвіду роботи на посаді Tableau Developer або на аналогічній посаді;
— Досконале володіння Tableau Desktop та Tableau Server;
— Глибоке розуміння принципів та кращих практик візуалізації даних;
— Досвід роботи з SQL та аналізом даних;
— Рівень англійської мови Intermediate+;
— Вільне володіння українською мовою.

Буде плюсом:
— Досвід роботи з іншими інструментами візуалізації даних, такими як Superset, Power BI або QlikView;
— Сертифікація Tableau;
— Знання процесів ETL та концепцій зберігання даних.

Бажані навички та особисті якості:
— Відмінні навички вирішення проблем та аналітичні здібності;
— Сильні комунікативні та міжособистісні навички.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We are seeking a talented and experienced Data Analyst to join our team. As a Data Analyst, you will be responsible for designing, developing, and maintaining Tableau dashboards and reports to meet the needs of our clients. You will work closely with business stakeholders to understand their requirements and translate them into effective visualizations.

About your key responsibilities and impact:
— Collaborating with business stakeholders to gather requirements and understand data needs;
— Designing and developing Tableau dashboards and reports to visualize data effectively;
— Creating data models and performing data analysis to identify trends and insights;
— Optimising Tableau performance by implementing best practices and efficient data connections;
— Troubleshooting and resolving any issues with Tableau dashboards and reports;
— Staying up to date with the latest Tableau features and techniques and recommend improvements to existing dashboards;
— Training and supporting end-users in utilizing Tableau effectively.

Essential professional experience:
— Proven experience as a Tableau Developer or similar role;
— Strong proficiency in Tableau Desktop and Tableau Server;
— Solid understanding of data visualization principles and best practices;
— Proficient in SQL and data analysis;
— Intermediate+ English level;
— Fluent level in Ukrainian.

Will be a plus:
— Experience with other data visualization tools such as Superset, Power BI or QlikView;
— Tableau Certification;
— Knowledge of ETL processes and data warehousing concepts.

Desirable skills and personal features:
— Excellent problem-solving and analytical skills;
— Strong communication and interpersonal skills.