GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
21 листопада 2023

Head of Payroll Accounting

Київ, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

На посаді Head of Payroll Accounting ви відіграватиме вирішальну роль у здійсненні нагляду за всіма операціями з нарахування заробітної плати нашому різноманітному персоналу, включаючи співробітників, субпідрядників та фрілансерів, розташованих по всьому світу. Ви відповідатиме за розробку, впровадження та управління ефективними процесами, автоматизацію та налаштування відповідного програмного забезпечення, керівництво командою бухгалтерів, забезпечення дотримання відповідних нормативних вимог за підтримки податкових юристів. Ви будете ключовою фігурою у підтримці точної та своєчасної винагороди для нашого міжнародного персоналу та забезпеченні безперебійного виконання операцій з виплати заробітної плати.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Розробляти та впроваджувати ефективні та масштабовані процеси розрахунку заробітної плати для всіх працівників, фрілансерів та субпідрядників у різних юрисдикціях;
— Інтегрувати програмні системи розрахунку заробітної плати, які узгоджуються з політиками компанії та ERP-системою;
— Забезпечувати точність і своєчасність процесу нарахування заробітної плати;
— Надавати звітність у внутрішні та зовнішні строки;
— Забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо нарахування заробітної плати;
— Управляти командою бухгалтерів;
— Покращувати KPI відділу Payroll.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років в управлінні обліком заробітної плати в компаніях з різноманітним персоналом, бажано в сфері ІТ;
— Вища освіта (економіка, бухгалтерський облік, фінанси, аудит);
— Розуміння особливостей обліку заробітної плати в різних юрисдикціях;
— Розуміння стандартів фінансової звітності;
— Досвід впровадження відповідного програмного забезпечення та автоматизації бізнес-процесів (1С або інше);
— Наявність міжнародних кваліфікацій або сертифікатів, таких як ACCA, CIMA або еквівалентних;
— Intermediate+ рівень володіння англійською мовою.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Designing and implementing efficient and scalable payroll accounting processes for all employees, freelancers, and subcontractors in different jurisdictions;
— Integrating payroll software systems that align with the company’s policies and ERP system;
— Ensuring accuracy and timeliness of payroll process;
— Providing reporting within internal and external timelines;
— Organizing compliance with payroll regulations;
— Managing a team of accountants;
— Improving KPI of the Payroll department.

Essential professional experience:
— Experience in similar position of 2+ years in payroll accounting management for companies with diverse personnel, preferably in IT;
— Higher education (economics, accounting, finance, audit);
— Understanding of payroll accounting in different jurisdictions;
— Understanding financial reporting standards;
— Experience in implementing of relevant software and automating business processes (1C or other);
— Availability of international qualifications or certificates like ACCA, CIMA, or equivalent;
— Intermediate+ level of English.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.

LinkedIn