GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
17 березня 2023

Head of SEO (вакансія неактивна)

Cyprus, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Про роль:
Ми шукаємо високодосвідченого та аналітичного Head of SEO, задля управління нашими зусиллями з оптимізації пошукових систем у кількох проектах і географічних регіонах. Head of SEO відповідає за розробку та впровадження SEO стратегій, управляє SEO спеціалістів, а також відповідає за покращення візібіліті нашого веб-сайту та рейтингу в орагінчому пошуку. Ця роль вимагає глибокого розуміння найкращих практик і алгоритмів SEO, а також відмінних лідерських і комунікаційних навичок.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти та впроваджувати ефективні SEO стратегії для залучення органічного пошукового трафіку та покращення рейтингу в пошукових системах;
— Управляти командами SEO-спеціалістів, радити та забезпечувати підтримку для успішної реалізації стратегій;
— Проводити дослідження і конкурентний аналіз для виявлення можливостей оптимізації;
— Співпрацювати з крос-функціональними командами (включаючи розробку, маркетинг і контент) для впровадження кращих практик SEO;
— Моніторити і аналізувати показники ефективності, надавати рекомендації щодо покращення на основі даних;
— Формувати регулярні аналітичні звіти на високому рівні (one-time, періодичних, регулярних);
— Бути в курсі тенденцій SEO та змін алгоритмів, забезпечуючи актуальність і ефективність наших стратегій SEO.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років досвіду у SEO з підтвердженим досвідом успіху в залученні органічного пошукового трафіку та покращенні позицій у пошукових системах;
— Глибоке розуміння кращих практик SEO, включаючи дослідження ключових слів, on-page оптимізацію та technical SEO;
— Досвід управління декількома командами SEO спеціалістів, лінкбілдерів тощо з чудовими лідерськими та комунікаційними навичками;
— Володіння Google Search Console, Google Analytics та іншими інструментами та платформами;
— Аналітичний склад розуму зі здатністю інтерпретувати дані та приймати рішення на основі даних;
— Відмінні навички управління проектами, здатність визначати пріоритети та керувати кількома проектами та ініціативами;
— Англійська Upper intermediate +.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності);
— Культурно-мистецькі події.
English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About the role:
We are seeking a highly experienced and analytical Head of SEO to lead our search engine optimization efforts across multiple projects and geos. The Head of SEO will be responsible for developing and implementing SEO strategies, managing a team of SEO specialists, and be responsible for improving our website’s visibility and organic search rankings. This role requires a strong understanding of SEO best practices and algorithms, as well as excellent leadership and communication skills.

We invite those who fired up to:
— Developing and implementing effective SEO strategies to drive organic search traffic and improve search engine rankings;
— Managing teams of SEO specialists, providing guidance and supporting to ensure the successful execution of strategies;
— Conducting researches and competitive analysis to identify opportunities for optimization;
— Collaborating with cross-functional teams (including development, marketing and content) to drive SEO best practices;
— Monitoring and analyzing performance metrics, making data-driven recommendations for improvement;
— Forming of regular analytical reports on high-level (one-time, periodic, regular);
— Staying up-to-date with SEO trends and algorithm changes, ensuring our SEO strategies remains current and effective.

Essential professional experience:
— 5+ years of experience in SEO, with a proven track record of success in driving organic search traffic and improving search engine rankings;
— Strong understanding of SEO best practices, including keyword research, on-page optimization, and technical SEO;
— Experience managing multiple teams of SEO specialists, linkbuilders, etc. with excellent leadership and communication skills;
— Proficiency in Google Search Console, Google Analytics and other tools and platforms;
— Analytical mindset with the ability to interpret data and make data-driven decisions;
— Excellent project management skills, with the ability to prioritize and manage multiple projects and initiatives;
— Upper intermediate + English.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Social responsibility events;
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.