GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
6 березня 2023

SOC Engineer (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Дотримуватися стандартної операційної процедури для приймання подій безпеки та тривог у реальному часі;
— Моніторити інфраструктуру SIEM для виявлення інцидентів безпеки;
— Збирати ключові дані і опрацьовувати alarm conditions;
— Реагувати на інциденти безпеки та події;
— Закривати кейси за визначеними критеріями;
— Брати участь у командних проектах.

Необхідний професійний досвід:
— Розуміння безпеки мережі та систем, тестування безпеки та безпеки програмного забезпечення;
— Досвід роботи з платформами Windows & *nix;
— Знання scripting languages (Bash, Python, Powershell);
— Знання протоколів TCP/IP, UDP, DNS, FTP, SSH, SSL/TLS і HTTP, network analysis;
— Знання зловмисних типових загроз програмного забезпечення та методології атак;
— Аналітичні та спостережливі здібності;
— Сильні комунікативні навички, team player, здатність працювати самостійно та як частина команди;
— Постійне бажання вчитися новому;
— Знання української / російської мови.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Following standard operating procedure for intake of real time security events and alarms;
— Monitoring infrastructure SIEM to identify security incidents;
— Gathering key data and processing alarm conditions;
— Responding on security incidents and events;
— Closing cases based on defined criteria;
— Participating in team projects.

Essential professional experience:
— Understanding of network and systems security, security testing, and software security;
— Experience with Windows & *nix platforms;
— Familiar with scripting languages (Bash, Phython, Powershell);
— Knowledge of TCP/IP, UDP, DNS, FTP, SSH, SSL/TLS and HTTP Protocols, network analysis;
— Knowledge of common malware threats and attack methodologies;
— Analytical and observational skills;
— Strong communication skills, team player, able to function independently and as part of a team;
— Endless will to learn something new;
— Knowledge of Ukrainian/ Russian language.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.