GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
8 лютого 2023

Senior Frontend Developer for Gambling Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти користувацький інтерфейс та back office за допомогою React;
— Забезпечувати повний цикл розробки (від прийняття технічних вимог від BA/SA до делівері змін у продакшн);
— Моніторити та усувати технічну заборгованість;
— Постійно покращувати якість коду;
— Проектувати архітектуру програми;
— Працювати у тісній взаємодії з іншими у команді та у бізнесі;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив;
— Менторити та радити колегам по команді щодо кращих практик, перевірки коду тощо.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років досвіду розробки комерційного програмного забезпечення;
— 3+ роки досвіду розробки комерційного програмного забезпечення з React;
— Досвід розробки логічних рішень до складних завдань;
— Глибокі знання JavaScript та Typescript;
— Добре знання Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— Досвід розробки продукту;
— Досвід з CI/CD, Docker;
— Глибокі знання з тестування, оптимізації та налагодження.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Developing a user interface and back-office using React;
— Providing full development cycle (from accepting technical requirements from BA/SA — to delivering changes to production);
— Monitoring and eliminating technical debt;
— Continuous improving code quality;
— Application architecture designing;
— Working in close collaboration with others in a team and across the business;
— Participating in the development of product design principles and technical design for new initiatives;
— Mentoring and advising teammates in best code practices, code review and etc.

Essential professional experience:
— 5+ years of commercial software development experience;
— 3+ years of commercial software development experience with React;
— Experience in developing logic solutions to complex challenges;
— Strong knowledge of JavaScript and Typescript;
— Proven experience with react, react-router-dom, react-query and redux libraries;
— Good knowledge of Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— Experience in product development;
— Experience with CI/CD, Docker, Kubernetes;
— Solid knowledge in testing, optimisation and debugging.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.