GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Middle Front End Developer for Gambling Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти користувацький інтерфейс та back office за допомогою React;
— Забезпечувати повний цикл розробки (від прийняття технічних вимог від BA/SA до делівері змін у продакшн);
— Моніторити та усувати технічну заборгованість;
— Постійно покращувати якість коду;
— Проектувати архітектуру програми;
— Працювати у тісній взаємодії з іншими у команді та у бізнесі;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив.

Необхідний професійний досвід:
— 3+ роки досвіду розробки комерційного програмного забезпечення;
— 2+ роки досвіду розробки комерційного програмного забезпечення з React;
— Швидка адаптація до коду написаного іншими розробниками;
— Глибокі знання React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom;
— Добре знання Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— Досвід розробки продукту для комерційного використання;
— Досвід з CI/CD, Docker;
— Досвід у написанні front-end unit тестів.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід роботи з TypeScript.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Developing a user interface and back-office using React;
— Providing full development cycle (from accepting technical requirements from BA/SA — to delivering changes to production);
— Monitoring and eliminating technical debt;
— Continuous improving of code quality;
— Application architecture designing;
— Working in a close collaboration with others in a team and across the business;
— Participating in the development of product design principles and technical design for new initiatives.

Essential professional experience:
— 3+ years of commercial software development experience;
— 2+ years of commercial software development experience with React;
— Fast adaptability to another’s code;
— Strong knowledge of React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom;
— Good knowledge of Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— The experience of product development in commercial operation;
— Experience with CI/CD, Docker;
— Experience in writing front-end unit tests.

Desirable skills:
— Experience with TypeScript.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.