GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Senior Golang Engineer for GR8API team (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Брати участь у проектуванні та розробці рішень, деліверити якісний код;
— Регулярно спілкуватися з членами команди, брати участь у статус-мітингах, дизайнити сесії та брейнштормити;
— Проводити естімейшн та звітувати щодо поставлених завдань.

Необхідний професійний досвід:
— 3+ роки досвіду розробки;
— Досвід проектування та впровадження високопродуктивних REST API;
— Досвід тестування коду (юніт, інтеграція, навантаження тощо);
— Досвід роботи з RDBMS (PostgreSQL) і NoSQL (MongoDB, Redis тощо);
— Досвід роботи з системами обміну повідомленнями (SNS/SQS, Kafka та ін.);
— Досвід роботи з хмарними сервісами (бажано AWS);
— Мінімальний рівень англійської мови Intermediate;
— Здатність писати чистий код, який легко підтримувати.

Бажані навички та особисті якості:
— 1+ рік досвіду роботи з Golang.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Participating in solution design and development, delivering high-quality code;
— Regularly communicating with the team members, participating in status meetings, designing sessions, and brainstorming;
— Providing estimation and reporting of assigned tasks.

Essential professional experience:
— 3+ years of development experience;
— Experience designing and implementing high-performance REST APIs;
— Experience in code testing (unit, integration, load etc.);
— Experience with RDBMS (PostgreSQL) and NoSQL (MongoDB, Redis, etc);
— Experience with Messaging systems (SNS/SQS, Kafka, etc.);
— Experience with cloud services (preferably AWS);
— At least Intermediate level of English;
— Ability to write clean and easily maintained code.

Desirable skills and personal features:
— 1+ years of working experience with Golang.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.