GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Node.js Developer (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Якщо ти захоплюєшся розробкою ігор, ну і, просто хороша людина, тоді ми будемо раді з тобою поговорити.
Ми маємо новий gambling проект у розробці. Це буде чудово, і ми з радістю візьмемо тебе за компанію.
Разом ми створимо щось велике, сміливе та красиве.
Ми шукаємо Node.js Developer, щоб допомогти нам створювати нові ігри для GR8 Tech.
Ми знаємо, що наша команда класна.
Звичайно, ми явно шалені. Але ми також віримо, що є багато розробників, які можуть приєднатися до нас і зробити нас іще кращими.
І ти можеш бути одним із тих людей.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Надавати нові фічі до game server для casino games (нові ігрові протоколи, міграція бази даних, маршрутизація запитів і транзакцій);
— Розробляти back-end мікросервіси інфраструктури casino games (логування, моніторинг, маршрутизація, налаштування);
— Розгортати та безперервно інтегрувати мікросервіси (як розробник).

Необхідний професійний досвід:
— Принаймні 3 роки досвіду в back-end розробці;
— Глибоке знання Node.js;
— Глибоке знання JavaScript і Typescript;
— Досвід роботи з Cassandra/Elastic/Redis;
— Досвід роботи з Express/Koa.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід з Elastic/Kafka;
— Розуміння Kubernetes (Helm/Rancher);
— Розуміння Docker та CI/CD процесів.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

If you’re a passionate game developer, and, well, a good human being, then we’d love to talk to you.
We have a new gambling project in the works. It’s going to be amazing, and we’d love to bring you along for the ride.
Together, we’ll build something big, bold, and beautiful.
We’re looking for a Node.js Developer to help us build a new games for GR8 Tech.
We believe our team is good.
Granted, we’re obviously biased. But we also believe there are lots of developers out there who can make us even better.
You could be one of those people.

We invite those who fired up to:
— Providing new features to the game server of casino games (new games protocols, database migration, routing requests and transactions);
— Developing of back-end microservices of casino games infrastructure (logging, monitoring, routing, settings);
— Deploying and continues integrating for microservices (as a developer).

Essential professional experience:
— At least 3 years of experience in back-end development;
— Strong knowledge of Node.js;
— Strong knowledge of JavaScript and Typescript;
— Experience with Cassandra/Elastic/Redis;
— Experience with Express/Koa.

Desirable skills and personal features:
— Experience with Elastic/Kafka;
— Understanding of Kubernetes (Helm/Rancher);
— Understanding of Docker and CI/CD processes.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.