GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
7 березня 2023

Head of External Reporting and Consolidation (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Виконувати загальний огляд операцій, здійснених у програмному забезпеченні для звітності;
— Складати фінансову звітність;
— Надавати рекомендації та підтримувати Accounting Team;
— Налагоджувати співпрацю бухгалтерів Групи із зовнішніми аудиторами;
— Готувати та надавати інформацію/звіти зовнішнім аудиторам;
— Супроводжувати проект консолідованої звітності із сайту Компанії, та тісну співпрацю з бухгалтерами Компанії та відповідальними аудиторами;
— Готувати додаткові звіти та фінансову аналітику для Групи компаній.

Необхідний професійний досвід:
— Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку/фінансів/ділового адміністрування;
— Мінімум 3 роки досвіду;
— Добре знання MS Office;
— Відмінні навички письмового та усного спілкування англійською та російською мовами (грецька є плюсом);
— Сильні аналітичні здібності;
— Вміння працювати під тиском;
— Сильні організаційні навички та навички вирішення проблем;
— Досвід роботи з 1С плюс.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— General overviewing of transactions made in reporting software;
— Preparing financial statements;
— Providing guidance and supporting for the Accounting Team;
— Setting up the smooth cooperation for both accountants of the Group and external auditors;
— Preparing and providing information/reports to external auditors;
— Supporting of Consolidation reporting project from the Company’s site, close cooperation with accountants of the Company and auditors in charge;
— Additional reports and financial analytics preparating for the Group of Companies.

Essential professional experience:
— University degree in Accounting/Finance/Business Administration;
— Minimum 3 years experience;
— Good knowledge of MS Office;
— Excellent written and spoken communication skills in English& Russian (Greek is a plus);
— Strong analytical skills;
— Ability to work under pressure;
— Strong organizational and problem solving skills;
— Experience working with 1C is a plus.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.