GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
3 березня 2023

Network System Engineer (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Надавати підтримку для організації wired and wireless мережі;
— Усувати проблеми мережі;
— Забезпечувати надійність ресурсів мережі;
— Надавати послуги високої доступності;
— Адмініструвати мережеве обладнання, таке як роутери, світчі, бездротові точки доступу, а також робота з іншими технологіями за потреби.

Необхідний професійний досвід:
— Розуміння мережевої ентерпрайз архітектури та дизайну;
— Досвід роботи з такими вендорами, як Cisco, Aruba, HP, Mikrotik;
Глибоке розуміння мережевих протоколів і технологій:
— Routing (GP, OSPF, route redistribution, NAT, VRFs, Static routing, route maps);
— Switching (802.1Q, MPLS, RSTP);
— Protocol analysis (TCP/IP (ipv4, ipv6), DNS, DHCP, Radius);
— VPN (ipsec, pptp, l2tp, OpenVPN);
— Wireless (802.11n/ac).
— Досвід роботи з сервісом Microsoft NPS, Always on VPN;
— Інструменти віддаленого моніторингу, такі як Zabbix, SCOM;
— Можливість працювати із зовнішніми ISPs над критичними мережевими проблемами, усувати проблеми з маршрутизацією трафіку.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Providing support for the organization’s wired and wireless network;
— Troubleshooting network problems;
— Ensuring the reliability of network resources;
— Providing high availability services;
— Administering network equipment such as routers, switches, wireless access points, and work with other technologies as required.

Essential professional experience:
— Understanding of enterprise network architecture and design;
— Operational experience with such vendors as Cisco, Aruba, HP, Mikrotik;
Deep understanding of networking protocols and technologies:
— Routing ( BGP, OSPF, route redistribution, NAT, VRFs, Static routing, route maps);
— Switching ( 802.1Q, MPLS, RSTP );
— Protocol analysis ( TCP/IP ( ipv4, ipv6 ), DNS, DHCP, Radius);
— VPN ( ipsec, pptp, l2tp, OpenVPN );
— Wireless ( 802.11n/ac ).
— Experience with the Microsoft NPS service, Always on VPN;
— Remote Monitoring tools such as Zabbix, SCOM;
— Ability to work with external ISPs on critical network issues, troubleshoot traffic routing issues;
— Knowledge of Ukrainian\Russian language.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.