GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
7 квітня 2023

Head of PR and Marketing (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

The Head of PR and Marketing відповідатиме за розробку та управління зв’язками з громадськістю та маркетинговою стратегією компанії для підвищення впізнаваності бренду серед ключових цільових аудиторій для підтримки загальних бізнес-цілей компанії.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти та реалізовувати комплексну PR та маркетингову стратегію, яка підтримує бізнес-цілі та завдання компанії;
— Збирати та управляти ефективною комбінацією ресурсів внутрішньої команди та аутсорсу;
— Розбудовувати та підтримувати стосунки із ключовими медіа та галузевими впливовими особами для підвищення впізнаваності бренду, сприяти позитивному висвітленню та залучення бажаних інвестиційних цілей;
— Створювати та управляти контентом для всіх PR та маркетингових матеріалів, включаючи пакети преси та презентацій, соціальні мережі та інший онлайн-контент;
— Розробляти та управляти загальною присутністю компанії в соціальних мережах, включаючи стратегію контенту та управління спільнотою;
— Планувати та виконувати (брати участь) заходи і кампанії для підтримки бізнес-цілей компанії;
— Аналізувати та звітувати щодо ефективності PR та маркетингових ініціатив;
— Працювати з командою компанії зі зв’язків з урядом (GR);
— Співпрацювати з командами PR, маркетингу та GR над портфоліо компанії/асоційованих підприємств для забезпечення ефективної координації, узгодженого обміну повідомленнями, управління ризиками та успішного вирішення криз.

Необхідний професійний досвід:
— Освіта бакалавра з маркетингу, комунікацій або іншої релевантної галузі;
— Мінімум 8 років досвіду роботи в PR та маркетингу, принаймні 5 років на керівних/управлінських посадах;
— Перевірений досвід розробки та проведення успішних PR і маркетингових кампаній;
— Розуміння цифрової індустрії та трендів, знання/досвід в онлайн-розвагах є плюсом;
— Відмінні навички письмового та усного спілкування;
— Вільна англійська;
— Сильні навички copywriting ;
— Сильні навички управління проектами та здатність виконувати багато завдань одночасно;
— Досвід управління та аналітики соціальних медіа;
— Розуміння та досвід розвитку та управління особистим брендом;
— Сильні лідерські навички та вміння керувати та мотивувати команду.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

The Head of PR and Marketing will be responsible for designing and leading the company’s public relations and marketing strategy to build brand awareness in key target audiences to support the company’s overall business objectives.

We invite those who fired up to:
— Developing and executing a comprehensive PR and marketing strategy that supports the company’s business goals and targets;
— Assembling and managing an effective combination of an in-house team and outsourcing resources;
— Building and maintaining relationships with key media and industry influencers to increase brand visibility, drive positive coverage and attract sought investment targets;
— Creating and managing content for all PR and marketing materials, including press and presentation packages, social media and other online content;
— Developing and managing the company’s overall social media presence, including content strategy and community management;
— Planning and executing (participation in) events and campaigns to support the company’s business goals;
— Analyzing and reporting on the effectiveness of PR and marketing initiatives;
— Working in close tie with the company’s government relations (GR) team;
— Working with PR, marketing and GR teams of the company’s portfolio/associated businesses to ensure an effective coordination, consistent messaging, risk management and successful crises resolution.

Essential professional experience:
— Minimum Bachelor’s degree in Marketing, Communications, or a relevant field;
— Minimum of 8 years’ experience in PR and marketing, with at least 5 years in a leadership/management role;
— Proven track record of developing and executing successful PR and marketing campaigns;
— Understanding of digital industry and trends, knowledge/experience in online entertainment is a plus;
— Excellent written and verbal communication skills;
— Fluent English;
— Strong copywriting skills;
— Strong project management skills and the ability to multitask;
— Experience with social media management and analytics;
— Understanding and experience in personal brand development and management;
— Strong leadership skills and the ability to lead and motivate a team.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.