GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
26 січня 2023

IT Project Manager for CTO Office (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Управляти проектами та релізами (терміни, зміни, ризики, залежності);
— Організовувати командну роботу для задоволення потреб бізнесу;
— Тісно співпрацювати з Product Owner та Tech Leadership для визначення team backlog та roadmap;
— Взаємодіяти з Product Owners і Dev/QA лідами;
— Розробляти та підтримувати масштабовані процеси делівері разом з Delivery Manager;
— Проактивно вирішувати повсякденні завдання;
— Ефективно комунікувати релевантну інформацію щодо проекту зацікавленим сторонам та команді;
— Оперативно вирішувати та/або ескалувати спірні питання;
— «Smart» people management;
— Брати участь у процесах Recruitment та Staffing (слідувати за тим, щоб команда розробників володіла відповідними навичками для задоволення потреб бізнесу).

Необхідний професійний досвід:
— 4+ роки IT project management (ведення проектів розробки та команд у ролі Project Manager) та розуміння ІТ-процесів (Change Management, Release management та інші);
— Доведена здатність керувати командами з 10+ людей і деліверити кілька проектів;
— Сильні навички використання інструментів підтримки/моніторингу проекту, таких як JIRA та Confluence;
— Практичний досвід Agile/Scrum;
— Розуміння SDLC і пошук шляхів його вдосконалення;
— Пристрасть до створення ефективної, надійної, керованої та мотивованої команди;
— Сильна компетенція в організації, плануванні та вирішенні проблем.

Бажані навички та особисті якості:
— Знання та досвід роботи з SAFe;
— Досвід управління інтеграцією;
— Знання ігрової індустрії;
— Загальне розуміння підходів FinTech.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Managing projects and releases (timelines, scope changes, risks, dependencies);
— Organizing team work to meet business needs;
— Working closely with Product Owner and Tech Leadership to define team backlog and roadmap;
— Strong partnering with Product Owners and Dev/QA leads;
— Developing and maintaining scalable delivery processes along with Delivery Manager;
— Proactively solving day-to-day challenges;
— Effectively communicating relevant project information to the stakeholders and team;
— Resolving and/or escalating issues promptly;
— «Smart» people managing;
— Recruiting and staffing process (make sure development team has appropriate skills to meet business needs).

Essential professional experience:
— 4+ years of IT project management (running development projects and teams in the role of Project Manager) and understanding of IT processes (Change Management, Release management, and others);
— Proven ability to manage teams of 10+ people and deliver multiple projects;
— Advanced skills in using project support/monitoring tools such as JIRA and Confluence;
— Hands-on experience in Agile/Scrum;
— Understanding of SDLC and finding ways to improve it;
— Passion for building an efficient, reliable, managed and motivated team;
— Strong organizational, planning and problem-solving competency.

Desirable skills and personal features:
— Knowledge and experience with the SAFe;
— Experience with Integration management;
— Gaming industry knowledge;
— General understanding of the FinTech approaches.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.