GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
25 січня 2023

PR Assistant (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Працювати з усім документообігом відділу (бюджет, платежі, звітність);
— Адміністративна підтримка департаменту;
— Допомагати в організації комунікації та нетворкінг заходів (внутрішніх і зовнішніх);
— Вести календарі та зустрічі;
— Управляти інструментами відділу (абонементи, платне програмне забезпечення тощо);
— Створювати звіти;
— Створювати базу підрядників (фрілансери, мерч, відеопродакшн, медіарозміщення тощо);
— Здійснювати пошук інформації, створювати базу даних, регулярно оновлювати;
— Брати участь у створенні мерч. продукції;
— Працювати з моніторинговими службами;
— Працювати з контентом (сайт, корпоративний портал);
— Розсилати прес-матеріали (електронна пошта, Cision, BusinessWire тощо).

Необхідний професійний досвід:
— Адміністративний досвід;
— Досвід роботи з документами, бюджетами, звітами;
— Знання 1С;
— Рівень англійської Upper-Intermediate;
— Хороші дослідницькі навички.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Working with all financial and document flow of the department (budget, payments, reporting);
— Administrative supporting of the department;
— Assisting in organizing communications and networking events (internal and external);
— Managing calendars and appointments;
— Managing of department tools (subscriptions, paid software, etc.);
— Reporting;
— Creating of a base of contractors (freelancers, merch, video production, media placements, etc.);
— Researching for information, creating of databases, regular updating;
— Taking a part in creation of merch production;
— Working with monitoring services;
— Working with content (website, corporate portal);
— Mechanical distributing of press materials (email, Cision, BusinessWire, etc.).

Essential professional experience:
— Administrative background;
— Experience working with documents, budgets, reports;
— Knowledge of 1C;
— Level of English Upper-Intermediate;
— Good research skills.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.