GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
23 січня 2023

L2 Service Desk Engineer (вакансія неактивна)

Київ

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Надавати hardware та software підтримку кінцевим користувачам комп’ютерів, мобільних пристроїв;
— Усувати несправності software та hardware для Mac, Windows для кінцевих користувачів через сервіс деск;
— Налаштовувати MDM, електронну пошту, VPN та доступ до Інтернету для користувачів;
— Забезпечувати усунення проблем із підключенням до мережі, включаючи цифрову автентифікацію, віддалений доступ, захищений Wi-Fi і дротове підключення до внутрішньої мережі;
— Дотримуватися часу відповіді та вирішення, подібного до SLA, у партнерстві разом із L1, L2 і L3 Support lines.

Необхідний професійний досвід:
— Service Desk або HelpDesk Engineer з підтвердженим практичним досвідом (1+ рік);
— Windows: підтримка клієнтської ОС (Windows 10/11), Windows Server (AD);
— MacOS: підтримка клієнтської ОС;
— Мережа: DNS, DHCP, OSI;
— Загальні теги: Windows, macOS, усунення несправностей software/hardware забезпечення, Slack, G Suite, Active Directory, TCP/IP, VPN;
— Базові знання Linux;
— Клієнтоорієнтованість;
— Усна та письмова грамотність.

Бажані навички та особисті якості:
— Англійська на середньому рівні або вище.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.

English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Providing hardware and software support to end users on computers, mobile devices;
— Troubleshooting Mac, Windows software and hardware for end users through service desk requests;
— Configuring MDM, email, VPN, and internet access for users;
— Providing Network troubleshooting for network connectivity issues, including digital authentication, remote access, secure Wi-Fi and wired connectivity to the internal network;
— Meeting SLA like response and resolution times by partnering within L1, L2 and L3 Support lines.

Essential professional experience:
— Service Desk or HelpDesk Engineer with proven hands-on experience (1+ year);
— Windows: Client OS support (Windows 10/11), Windows server (AD);
— macOS: Client OS support;
— Networking: DNS, DHCP, OSI;
— General tags: Windows, macOS, software/hardware troubleshooting, Slack, G Suite, Active Directory, TCP/IP, VPN;
— Basic Linux knowledge;
— Customer-oriented person;
— Oral and written literacy.

Desirable skills and personal features:
— Intermediate English or higher.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.