GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
23 січня 2023

DevSecOps Engineer for Data Platform Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти, створювати та підтримувати інструменти/процеси для ефективного захисту нашого середовища;
— Проводити автоматизовані / регулярні аудити інфраструктури (IAC security) — сервіси AWS / terraform / k8s + helm + flux;
— Керувати процесом управління вразливістю для нашого середовища;
— Брати участь у підтримці SIEM (стек ELK);
— Допомагати з розробкою інфраструктури зі точки зору безпеки, планувати нові вимоги безпеки інфраструктури;
— Допомагати з перевіркою безпеки вихідного коду для різних мов;
— Допомагати у завдання DevSecOps, таких як, безпека контейнерів, посилення, third-party аналіз, baselining та CI/CD.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи у продуктовій безпеці;
— Досвід роботи з UNIX / Linux;
— Знання контейнерів (+k8s) та хмарних технологій (AWS);
— Досвід роботи з такими мовами як: Python, bash тощо;
— Здатність виявляти та усувати вразливі місця.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Designing, building and maintaining tools/processes to effectively secure our environments;
— Conducting automated / regular infrastructure audits (IAC security) — AWS services / terraform / k8s + helm + flux;
— Driving vulnerability management process for our environments;
— Participating in SIEM support (ELK stack);
— Helping with infrastructure designs from security side, planning new infrastructure security requirements;
— Helping with source code security reviews for various languages;
— Helping in DevSecOps tasks such as container security, hardening, third-party analysis, baselining, and CI/CD.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience in product security;
— Experience with UNIX / Linux;
— Knowledge of containers (+k8s) and cloud technologies (AWS);
— Experience with languages such as: Python, bash etc;
— Ability to identify and remediate vulnerabilities.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.