GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
20 січня 2023

IT Finance Specialist (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

IT Operations у пошуках IT Finance Specialist для підтримки фінансового планування та аналізу діяльності GR8 Tech. В обов’язки спеціаліста входять щоденні фінансові операції, контроль та управління витратами.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Бюджетувати, прогнозувати, управляти витратами і закупівлями для IT Finance;
— Обробляти замовлення на ліцензії, домени, сертифікати, ІТ-послуги та різне ІТ-обладнання;
— Комунікувати з постачальниками послуг;
— Здійснювати міжкомандне фінансове планування та операційну діяльність;
— Працювати з усіма рівнями фінансів, бізнесу та ІТ.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід ІТ-закупівель, планування та управління фінансами;
— Досвід роботи з 1С;
— Досвід роботи з Microsoft Office;
— Базові аналітичні навички;
— Знання англійської мови — Intermediate і вище;
— Базові знання із купівлі та керування доменами, ліцензіями та підписками.

Бажані навички та особисті якості:
— Орієнтованість на деталі, хороші навички комунікації;
— Критичне та гнучке мислення;
— Навички міжособистісного спілкування;
— Допитливість;
— Добре розвинена багатозадачність.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

IT Operations is seeking an IT Finance Specialist to support financial planning and analysis activities for GR8 Tech. The Specialist’s responsibilities include daily finance operations, control, and cost management.

We invite those who fired up to:
— IT Finance budgeting, forecasting, cost managing, purchasing;
— Processing orders of licenses, domains, certificates, IT services, and miscellaneous IT equipment;
— Communicating with service providers;
— Cross-team financial planning and operating;
— Working with all levels of Finance, Business, and IT.

Essential professional experience:
— Experience in IT purchases, planning, and finance management;
— Experience in work with 1C;
— Experience with Microsoft Office;
— Basic analytical skills;
— English acknowledgment — Intermediate and higher;
— Basic knowledge in purchasing and management of domains, licenses, and subscriptions.

Desirable skills and personal features:
— Detail-oriented, with good communication skills;
— Critical and flexible thinking;
— Interpersonal skills;
— Curiosity;
— Well-developed multi-tasking.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.