GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
19 січня 2023

Lawyer (Dispute Resolution focus) (вакансія неактивна)

Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Проводити дослідження, збір даних, аналіз юридичних питань і надавати чіткі і практично орієнтовані поради;
— Проводити оцінку юридичних ризиків;
— Вирішувати різні юридичні проблеми і питання, з якими бізнес зіштовхується у своїй повсякденній діяльності в різних юрисдикціях;
— Обробляти скарги гравців;
— Підтримувати senior team/ брати участь у вирішенні суперечок у різних юрисдикціях;
— Готувати документи для судового та позасудового розгляду спорів;
— Брати участь у судових засіданнях;
— Співпрацювати із зовнішніми юридичними радниками з питань, що стосуються іноземного права;
— Працювати з договорами;
— Проводити спеціальні юридичні дослідження та внутрішні консультації щодо потреб бізнесу.

Необхідний професійний досвід:
— Освіта у галузі права у провідному українському університети;
— LLM з іноземною юридичною школою є плюсом;
— Професійний досвід у вирішенні спорів та комплаєнс 4+ роки;
— Досвід роботи в міжнародних холдингах та/або юридичних фірмах top-rank є плюсом;
— Розуміння основних принципів контрактного процесу;
— Хороші дослідницькі навички;
— Ліцензія адвоката є плюсом;
— Вільне володіння англійською, українською, російською мовами обов’язково;
— Гарні презентаційні, комунікативні, аналітичні та юридичні навички;
— Комерційно доцільний підхід до юридичних завдань;
— Здатність працювати в команді та працювати на високому рівні якості та відповідальності за будь-яких обставин;
— Здатність справлятися зі складним навантаженням навіть під тиском.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Performing research, data collection, analysis of legal matters and providing clear and practically oriented advice;
— Performing legal risk assessment;
— Solving various legal problems and issues that business faces in its day-to-day operations in various jurisdictions;
— Processing players complaints;
— Supporting senior team/ participating in resolving disputes in various jurisdictions;
— Preparing of documents for judicial and extrajudicial proceedings of disputes;
— Participating in court hearings;
— Cooperating with external legal counsels on matters related to foreign law;
— Working with contracts;
— Ad hoc legal researching and internal advising upon business needs.

Essential professional experience:
— Leading Ukrainian university degree in Law;
— LLM with a foreign law school is a plus;
— Professional experience in dispute resolution and compliance 4+ years;
— Work experience in international holdings and/or top-ranked law firms is a plus;
— Understanding of main principles of contracting process;
— Good research skills;
— Attorney License is a plus;
— Fluency in English, Ukrainian, russian is a must;
— Good presentation, communication, analytical and legal writing skills;
— Commercially practicable approach to legal tasks;
— Ability to work collaboratively in a team and perform to a high level of quality and responsibility at all times;
— Ability to manage a challenging workload even when under pressure.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.