GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
1 березня 2023

L1 Support Engineer (вакансія неактивна)

Алмати (Казахстан)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Відтворювати, аналізувати та оцінювати запити і їх вплив для вирішення або ескалації інцидентів за потреби;
— Створювати та регулярно переглядати бізнес-інциденти, перевіряти вже вжиті дії, правильність категоризації інцидентів і дотримання SLA;
— Комунікувати щодо вирішення питань з іншими відділами;
— Моніторити статус продуктів та залучати відповідальних людей для вирішення невідкладних ситуацій у разі необхідності;
— Контролювати SLA для вирішення інцидентів і ескалації невирішених питань.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи в техпідтримці не менше 1 року;
— Досвід адміністрування (усунення неполадок мережі, DevTools, logs parsing тощо) буде плюсом;
— Досвід роботи з Jira, Confluence;
— Здатність працювати над декількома завданнями паралельно та розставляти пріоритети;
— Відмінні навички слухання та спілкування, як письмові, так і усні, аналітичні навички та навички вирішення проблем;
— Досвід роботи в службах моніторингу та оповіщення.

Бажані навички та особисті якості:
— Можливість працювати позмінно (включаючи нічні зміни);
— Англійська на середньому рівні та вище;
— Розуміння ITIL.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Reproducing, analyzing and evaluating requests and their impact to resolve or escalate incidents as needed;
— Business incident creating and its regular reviewing, checking for actions already taken, the accuracy of incident categorization, and compliance with the SLA;
— Communicating on issues resolving with other departments;
— Monitoring product status and engaging responsible people to resolve urgent situations if necessary;
— Controlling the SLA for incident resolution and escalating unresolved issues.

Essential professional experience:
— Minimum 1 year of experience in technical support;
— Experience in administrating (network troubleshooting, DevTools, logs parsing etc.) will be a plus;
— Strong experience with Jira, Confluence;
— Ability to work on several tasks in parallel and prioritize on an ongoing basis;
— Excellent listening and communication skills, both written and verbal, analytical and problem-solving skills;
— Experience with monitoring and alerting services;
— Knowledge of Ukrainian\Russian language.

Desirable skills and personal features:
— Ability to work in shifts (including night shifts);
— Intermediate English and higher;
— Understanding ITIL.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.