GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
30 січня 2023

DLP Analyst (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

DLP Security Analyst відповідатиме, в першу чергу, за щоденний моніторинг рішень із запобігання втраті даних (DLP). Основними обов’язками на цій посаді є моніторинг і реагування на сповіщення, які генерує DLP Solution.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Моніторити і реагувати на сповіщення створені системами DLP, і на подібні сповіщення, пов’язані з процесом запобігання витоку даних;
— Відстежувати процес реагування на інцидент через ескалацію подій;
— Реагувати на ескалацію від Incident Response Team;
— Аналізувати події та ініціювати процес конфігурації нових політик або ре-конфігурації існуючих.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи фахівцем/аналітиком з ІТ-безпеки не менше 1 року;
— Знання та розуміння базової оцінки ризиків залежно від вимог бізнесу;
— Сильні аналітичні та комунікативні навички, здатність глибоко занурюватися в деталі;
— Підтримка технології запобігання втраті даних (DLP) або обробки подій буде перевагою.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

The DLP Security Analyst will be primarily responsible for the daily monitoring of the Data Loss Prevention (DLP) solution. The main duties of the person in this role will and monitoring and responding to the alerts that generate from the DLP Solution

We invite those who fired up to:
— Monitoring and responding to alerts generated from the DLP systems and similar alerts related to Data leakage prevention process;
— Following the incident response process through event escalations;
— Responding to escalations by the Incident Response Team;
— Analyzing events and initiating the process of configuring new policies or re-configuring existing ones.

Essential professional experience:
— At least 1 year of experience as IT security specialist/analyst;
— Knowledge and understanding of basic risk evaluation depended on business demands;
— Strong analytical and communication skills, ability to dive deep into details;
— Data Loss Prevention (DLP) Technology support or Event Handling will be an advantage.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.