GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
1 березня 2023

Data Analyst Team Lead (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Аналізувати, візуалізувати та передавати інсайти з наших даних на регулярній основі та на запит;
— Обирати, трансформувати та аналізувати активність гравців, забезпечувати сегментацію та розробляти основні KPI;
— Проводити аудит та готувати рекомендації та ідеї щодо покращення бізнесу;
— Управляти відділом аналітики;
— Координувати доступ, потрапляння та зберігання даних із різних корпоративних джерел даних для забезпечення їх узгодженості та надійності;
— Вивчати та впроваджувати нові технології і послуги для кращої data-driven культури;
— Робити прогнози з використанням даних;
— Сприяти підвищенню грамотності щодо даних в організації та навчати зацікавелні сторони використанню існуючих і нових інструментів обробки даних.

Необхідний професійний досвід:
4-5 років досвіду роботи з прогнозною аналітикою, інтелектуальним аналізом даних та візуалізацією даних, що працюють з різноманітними джерелами бізнес-даних;
— Досвід використання SQL-запитів і різноманітних інструментів звітності;
— Знання BI Stack, включаючи Tableau, AWS, Python;
— Навички роботи з Excel (складні формули, зведені таблиці, VBA);
— Досвід використання методів машинного навчання;
— Добре знання теорії ймовірностей та математичної статистики.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Analyzing, visualizing, and communicating insights from our data on a regular and ad-hoc basis;
— Selecting, transforming and analyzing the players activity, providing segmentation and developing the main KPI;
— Providing audit and preparing recommendations and insights regarding business improvement;
— Managing of the analytics department;
— Coordinating access, ingestion, and storage of data from various corporate data sources to ensure it’s consistent and reliable;
— Exploring and adopting new technologies and services for a better data-driven culture;
— Making meaningful predictions using data;
— Promoting data literacy in the organization and educating the stakeholders to use existing and new data tools.

Essential professional experience:
4-5 years of experience with predictive analytics, data mining, and data visualization working with a wide variety of business data sources;
— Experience using SQL queries and various reporting tools;
— Knowledge of BI Stack, including Tableau, AWS, Python;
— Advanced excel skills (complex formulas, pivot tables, VBA);
— Experience in using machine learning methods;
— Good knowledge of probability theory and mathematical statistics.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.