GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
13 лютого 2023

Middle QA Automation (Java) Engineer for Modulor Squad (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Брати участь у розробці архітектури фреймворку автоматизації тестування;
— Розробляти, підтримувати та виконувати UI автоматизовані тести на всіх рівнях (переважно web і mobile, а також backend);
— Брати участь у підготовці до релізу (планування, повторне тестування, регресійне тестування, post-deploy підтримка);
— Аналізувати результати, надавати звіти щодо тестування та виявляти вузькі місця.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду автоматизованого тестування Web і Native UI (Java);
— Сильні практичні знання Java;
— Знання OOP, SOLID та інших принципів;
— Досвід роботи з UI Automation (Selenium/Selenide);
— Добре знання різних методів, технік і видів тестування;
— Досвід роботи з процесами та інструментами CI (Jenkins, TeamCity, Gitlab тощо);
— Розуміння архітектури клієнт-серверу;
— Добре знання життєвого циклу QA, методологій тестування;
— Знання GIT.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Participating in development of test automation framework architecture;
— Developing, maintaining and executing UI automation tests on all levels (mainly web & mobile, but also backend);
— Taking part in release preparations (planning, re-testing, regression testing, post-deploy support);
— Analyzing of results, providing test reports and identification of bottlenecks.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience in automation testing of Web and Native UI (Java);
— Strong Java practical knowledge;
— Knowledge of OOP, SOLID, and other principles;
— Good experience with UI Automation (Selenium/Selenide);
— Good knowledge of different testing methods, techniques and types;
— Experience with CI processes and tools (Jenkins, TeamCity, Gitlab etc);
— Understanding of client-server architecture;
— Good knowledge of the Quality Assurance life cycle, testing methodologies;
— Knowledge of GIT flow.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.