GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
6 березня 2023

Middle Payment Technical Manager (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування.
Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Налаштовувати методи оплати після процесу інтеграції;
— Вирішувати технічні проблеми методів оплати;
— Комунікувати з провайдерами щодо технічних питань;
— Розбирати Logs для пошуку та вирішення технічних проблем;
— Створювати та налаштовувати панелі моніторингу;
— Комунікувати з іншими командами під час інтеграційних процесів;
— Виявляти і вирішувати проблеми нашого продукту;
— Щодня робити наш продукт кращим;
— Налаштовувати служби сповіщень у додатку мікросервісу.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи на такій посаді в Fintech\E-commerce\PSP 1+ років;
— Технічний досвід і розуміння того, як працює платіжна система;
— Глибоке знання потоку транзакцій і розуміння особливостей і процесів інтеграції;
— Глибокі знання аналізу logs і дослідження технічних проблем із транзакціями та інтеграцією;
— Досвід роботи в Prometheus, сервіс Kibana буде плюсом;
— Високий рівень відповідальності та вміння виконувати поставлені завдання;
— Орієнтованість на результат;
— Багатозадачність/енергійність;
— Досвід роботи в JIRA та Confluence;
— Вміння працювати з віддаленою командою.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Customizing of payment methods after integrating process;
— Solving technical problems of payment methods;
— Communicating with providers about technical issues;
— Logs parsing for finding and solving technical problems;
— Creating and customization dashbords for monitoring;
— Communicating with other teams during integration processes;
— Finding and solving problems of our product;
— Making our product better every day;
— Customizing the alerting service in the microservice applicating.

Essential professional experience:
— Working experience in the same position in Fintech\E-commerce\PSP 1+ years;
— Technical experience and understanding of how payment system works;
— Strong knowledge of transaction flow and understanding of integration features and processes;
— Strong knowledge in logs parsing and investigation of technical issues with transactions and integrations;
— Experience in Prometheus, Kibana service would be a plus;
— High level of responsibility and ability to accomplish tasks;
— Result-oriented;
— Multitasking\energetic;
— Experience in JIRA and Confluence;
— Ability to work with remote — team.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.