GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
30 січня 2023

IT Security Specialist (Access management) for IT Operations Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування.
Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

У нашій команді ти матимеш можливість швидко підвищити свій професійний рівень та працювати з приблизно трьома сотнями унікальних продуктових сервісів, великою інфраструктурою, хмарними сервісами/k8s/ELK та різноманітним набором сучасних технологій.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
Застосовувати та розвивати свої знання із наступних тем:
— Розробляти та підтримувати політики безпеки/ролі (as code) для різних систем AWS / Vault/DB (PostgreSQL, RDS) тощо;
— Координувати, підтримувати та оптимізувати процеси управління доступом;
— Проводити регулярні і безперевні технічні аудити з управління доступом ролей і дозволів для корпоративних систем;
— Аналізувати існуючі моделі доступу та розробляти удосконалення;
— Як аналітик брати участь у процесі реагування на інциденти.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи спеціалістом/інженером з ІТ безпеки;
— Відповідний досвід надання прав доступу в різних системах (Windows Domain, мережеве обладнання, Unix, DB’s, GitLab, JIRA, k8s, vault, тощо);
— Досвід розробки моделей RBAC для ІТ-систем;
— Відповідний досвід роботи з сервісами керування доступом AWS (IAM/SSO);
— Знання та розуміння базової оцінки ризиків залежно від вимог бізнесу;
— Відмінні комунікативні навички, стресостійкість, бажання вчитися;
— Python/bash/terraform/AWS/Kubernetes/ansible тощо.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

In our team, you’ll have an opportunity to level up your skills in terms of professional growth quickly, and to work with about 300 unique product services, large infrastructure, cloud services/ k8s/ ELK, and a diverse stack of modern technologies.

We invite those who fired up to:
Applying and developing your knowledge of the following subjects:
— Creating and maintaining security policies/roles (as code) for various systems AWS / Vault/DB (PostgreSQL, RDS), etc.;
— Coordinating, supporting, and optimizing access management processes;
— Performing regular and continuous access management technical audits of roles and permissions for corporate systems;
— Analyzing existing access models and developing improvements;
— As an analyst taking part in the incident response process.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience as IT security specialist/engineer;
— Related experience with granting access rights in different systems (Windows Domain, network equipment, Unix, DB’s, GitLab, JIRA, k8s, vault, etc);
— Experience with the development of RBAC models for IT systems;
— Relevant experience with AWS access management services (IAM / SSO);
— Knowledge and understanding of basic risk evaluation dependent on business demands;
— Excellent communication skills, stress resistance, and willingness to learn;
— Python/bash / terraform / AWS / Kubernetes / ansible etc.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.