GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
20 січня 2023

Junior QA Automation Engineer (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Брати участь у розробці та проведенні тестування, включаючи інтеграційне тестування, end-2-end тестування, а також автоматизоване тестування;
— Брати участь у вдосконаленні існуючих підходів та автоматизації інфраструктури, створювати та виконувати тести;
— Готувати звіти про результати тестування.

Необхідний професійний досвід:
— 0,5+ року досвіду автоматизованого тестування JavaScript/TypeScript (UI/API);
— Досвід роботи з Webdriver. io / Playwright або подібними фреймворками;
— Досвід роботи у Agile/Scrum середовищі розробки;
— Досвід роботи з системами відстеження помилок (JIRA тощо);
— Досвід роботи з інструментами керування тестами TestRail, TestCaseLab тощо;
— Досвід роботи з системами контролю версій GIT;
— Досвід роботи з системами CI/CD;
— Досвід роботи з Node.js;
— Досвід запитів до SQL DB;
— Добре знання HTTP, REST і WebApi (Postman/Fiddler/Charles);
— Хороші комунікативні навички, як письмові, так і усні.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід роботи з React applications;
— Досвід роботи з Doker;
— Досвід роботи з ELK stack;
— Розуміння Kafka.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Participating in the development and delivering of testing including integration testing, end-2-end testing as well as automated testing;
— Participating in the improvement of existing approaches and infrastructure;
— Automating, creating and executing test cases;
— Preparing testing result reports.

Essential professional experience:
— 0.5 + year experience with JavaScript/TypeScript automation testing (UI/API);
— Experience with Webdriver. io / Playwright or similar frameworks;
— Experience working in an Agile/Scrum development process;
— Experience with bug tracking systems (JIRA, etc);
— Experience with test management tools TestRail, TestCaseLab, etc;
— Experience with GIT version control systems;
— Experience with CI/CD systems;
— Experience with Node.js;
— SQL DB querying experience;
— Good knowledge of HTTP, REST, and WebApi (Postman/Fiddler/Charles);
— Good communication skills, both written and verbal.

Desirable skills and personal features:
— Experience with React applications;
— Experience with Doker;
— Experience with ELK stack;
— Understanding of Kafka.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.