GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
28 вересня 2022

Head of Product for PMI (вакансія неактивна)

Київ

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Досліджувати конкурентів;
— Розуміти характеристики ринку;
— Розуміти ключові особливості продукту конкурента;
— Складати плани та пропозиції щодо ключових функцій, які можуть вплинути на ключові показники продукту;
— Працювати разом із командою холдингу та PMI для розробки функціональних можливостей;
— Фіксувати результат через A/B-тестування разом з аналітичним відділом.

Необхідний професійний досвід:

— Досвід управління продуктами та бізнес-аналізу для бізнесу з високим ризиком;
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate;
— Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем;
— Досвід адаптації продукту на основі аналізу конкурентів та опитування користувачів.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Research competitors;
— Understand the characteristics of the market;
— Understand the key features of a competitor’s product;
— Make plans and proposals for key features that may affect key product metrics;
— Work together with the holding team and PMI to develop functionalities;
— Record the result through A/B testing together with the analytical department.

Essential professional experience:

— Experience in product management and business analysis for high — risk business;
— Upper-intermediate level of English;
— Strong analytical and problem-solving skills;
— Experience in product adaptation based on competitor analysis and user interviews.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.