GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 серпня 2022

Platform Product Team Lead for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Лідити процес планування та операційні процеси продакт команди;
— Бути відповідальним за основні функції продукту (реєстрація, вхід, обліковий запис, KYC, інструменти підтримки);
— Створювати, вдосконалювати та втілювати бачення продукту в дії;
— Відчувати потреби/голос клієнтів за допомогою налаштування повного спектру процесів;
— Підтримувати зв’язок із відділом підтримки для покращення інструментів підтримки;
— Аналізувати та систематизувати клієнтоорієнтований підхід у продукті;
— Адаптувати продукт до потреб користувача.

Необхідний професійний досвід:

— 3,5+ роки досвіду у сфері продакт менеджменту;
— Професійність в продакт менеджмент процесах, таких як: скоупінг, планування, бюджетування;
— Вміння менеджерити та розвивати команду;
— Досвід роботи з частинами продукту (реєстрація, вхід, обліковий запис, KYC, інструменти підтримки);
— Досвід роботи з аналітичними інструментами (практичний досвід роботи з інструментами BI);
— Мінімальний рівень володіння англійською мовою — вище середнього.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Lead platform product team operations and planning process;
— Responsibility for main product features(Reg, Login, Account, KYC, Support Tools);
— Create, polish, and implement product vision into actions;
— Feel customers’ needs/voices via the setup of a full specter of processes;
— Be in communication with the support department to improve Support Tools;
— Analyze and systemize customer-oriented approach in the product;
— Adapt the product to the needs of the user.

Essential professional experience:

— 3.5 + years of experience in Product Management;
— Professional in product management processes (scoping, planning, budgeting);
— Proficient in people management and team development;
— Experience working with parts of the product (Reg, Login, Account, KYC, Support Tools);
— Experience with analytical tools (hands-on experience with BI tools);
— At least Upper-Intermediate level.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.