GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
27 лютого 2023

Head of Global Delivery (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Забезпечувати керівництво міжфункціональними командами щодо реалізації стратегічних ініціатив;
— Брати участь у складному проекті чи ініціативі;
— Налаштувати складні процеси на рівні компанії;
— Оптимізувати бізнес-процеси.

Необхідний професійний досвід:

— Підприємницьке мислення;
— Підтверджений досвід в ІТ/цифровому онлайн-бізнесі;
— Здатність вчасно досягати результату в складних умовах;
— Сильна логіка та ініціативна позиція;
— Сильні навички управління людьми;
— Можливість дивитися на будь-який процес або випадок верхньорівнево;
— Вміння чітко та лаконічно подавати інформацію;
— Хороші навички спілкування англійською мовою;
— Сильні знання та досвід побудови процесу SDLC в ІТ;
— Розумний і повний енергії.

Бажані навички та особисті якості:

— Розуміння архітектури програмного забезпечення;
— Володіння українською або російською мовами;
— Знання сфери азартних ігор.

Ми піклуємось про:

Здоров’я
— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version

GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:

— Provide leadership to cross-functional teams on the implementation of strategic initiatives;
— Take ownership on complex project or initiative;
— Set up complex processes on company level;
— Business optimization.

Essential professional experience:

— Entrepreneur mindset;
— Proven experience in IT / digital online business;
— Ability to achieve a result in tough conditions on time;
— Strong logic and proactive position;
— Strong people management skills;
— Ability zoom in / zoom out in any process or case;
— Ability to present information clearly and concisely;
— Good communication skills in English;
— Strong knowledge and experience in building SDLC process in IT;
— Smart and full of energy.

Desirable skills:

— Understanding Software Architecture;
— Spoken Ukrainian or Russian;
— Gaming / Gambling domain knowledge.

We care of your:

Health
— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.