GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 серпня 2022

Middle Front End Engineer (JS) for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти повний цикл (від прийняття технічних вимог від BA/SA — до внесення змін у виробництво);
— Контролювати та усувати технічну заборгованість;
— Постійно покращувати якість коду;
— Працювати в тісній співпраці з іншими командами в перехресних потоках і в межах бізнесу;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив.

Необхідний професійний досвід:

— 3+ роки досвіду розробки JS;
— Гарна письмова та розмовна англійська;
— Відмінне знання JavaScript (ES5/ES6), TypeScript;
— Глибоке знання основних HTML/CSS. Досвід роботи з препроцесорами (SASS);
— Досвід роботи в Svelte JS;
— Глибоке розуміння ООП;
— Досвід роботи з Git;
— Досвід роботи з Webpack / NPM;
— Досвід розробки кросбраузерних, адаптивних і мобільних версій сайтів.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Full development cycle (from accepting technical requirements from BA/SA — to delivering changes to production);
— Monitor and eliminate technical debt;
— Continuous improvement of code quality;
— Work in close collaboration with others in a cross-teams, cross-streams and across the business;
— Participation in the development of product design principles and technical design for new initiatives.

Essential professional experience:

— 3+ years of JS development experience;
—Good written and spoken English;
—Excellent knowledge of JavaScript (ES5 / ES6), TypeScript;
—Deep knowledge of core HTML/CSS. Experience with preprocessors (SASS);
—Experience in Svelte JS;
—Deep understanding of OOP;
—Experience with Git;
—Experience with Webpack / NPM;
—Experience in developing cross-browser, responsive and mobile versions of sites.

Will be a plus:

—Experience with React JS;
—Skills in tests creation;
—Experience with Gitlab CI or other CI / CD technologies.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Evacuation support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
—Annual salary review;
—OKR-based bonus system;
—Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

—Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
—Personal development plan;
—Feedback culture.

Work-life balance

—20 working days of paid vacation;
—Flexible schedule;
—Corporate events and team-building activities;
—PM Clubs;
—PM Foundation Activities.