GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
2 серпня 2022

Recruitment Administrator (вакансія неактивна)

віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Ми шукаємо досвідченого та високомотивованого рекрутмент адміністратора, який допоможе полегшити рекрутмент процеси в компанії. На цій посаді ви підтримуватимете рекрутмент команду компанії у виконанні обов’язків із підбору персоналу та забезпечуватимете безперебійне проходження всіх процедур найму.

Як адміністратор з рекрутмент процесів ви будете працювати з даними та процесами в динамічному середовищі. Ви відповідатимете за спілкування з менеджерами з найму та командою з підбору персоналу. Вам знадобляться сильні навички письмового та усного спілкування, а також уважність до деталей і точність.

Ви допомагатимете в застосуванні найкращих практик у службі адміністрування підбору персоналу та будете представником технологічного бренду Parimatch під час кожної взаємодії.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розміщувати заявки на роботу відповідно до узгодженої методології пошуку у внутрішніх і зовнішніх системах;
— Забезпечувати точне відображення всієї інформації та всієї документації з найму;
— Вести та оновлювати Recruitment бази даних;
— Оновлювати та підтримувати актуальні політики найму персоналу;
— Допомогати в оплаті реферальних програм (внутрішніх і зовнішніх);
— Комунікації із зовнішніми партнерами, наприклад кадровими агентствами;
— Підтримки команд рекрутингу з канцелярськими обов’язками.

Необхідний професійний досвід:

— Досвід на посаді рекрутмент адміністратора або іншої ролі, пов’язаної з підбором персоналу;
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate обов’язковий;
— Розуміння практик з найму та етапапів (скринінг, співбесіда, оцінка, адаптація);
— Досвід використання рекрутингових тулзів та соціальних мереж для рекрутингу;
— Уважність до деталей;
— Розвинуті вербальні та письмові навички спілкування;
— Здатність процвітати у швидкоплинному середовищі.

Наш ідеальний кандидат:

— Готовий до швидко мінливого середовища;
— Готовий бути активним та ініціативним, постійно вдосконалювати рекрутинговий процес;
— Самостійна людина, яка вміє керувати власним часом і пріоритетами та працювати в режимі багатозадачності;
— Людина з позитивним майндсетом та чудовим почуттям гумору!

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

We are looking for an experienced and highly motivated recruitment Administrator to help facilitate the company’s hiring process. In this role, you’ll support the company’s talent department with recruitment duties and ensure that all recruitment procedures run smoothly.

As a Recruitment Administrator, you will be a continuous learner, capable of working competently with data and processes in a dynamic environment. You will be responsible for communicating with Hiring Managers and the recruitment team and will possess strong written and verbal communication skills and high attention to detail and accuracy.

You will assist in driving best practices across the recruitment administration function and strive to be an ambassador for Parimatch tech brand at every interaction.

Your challenges:

— Posting job requisitions as per agreed sourcing methodology across internal and external systems;
— Ensuring all information is accurately reflected and all Recruitment documentation;
— Managing and updating the Recruitment database with different information;
— Revising Recruitment policy;
— Assisting with referral program payments (internal and external);
— Helping in payroll management, preparation, and payment;
— Liaising with external partners, like recruitment agencies;
— Supporting recruiting teams with clerical duties.

Essential professional experience:

— Proven experience as Recruitment Administrator or another recruiting-related role;
— Upper-Intermediate English is a must;
— Familiarity with hiring practices and stages (screening, interview, assessment, onboarding);
— Experience in using recruiting software and social networks for recruiting;
— Great attention to details;
— Outstanding verbal and written communication skills;
— Ability to thrive in a fast-paced environment.

Our ideal candidate is:

— Ready for a quickly changing environment;
— Ready to be active and proactive, continuously improve the recruitment process;
— Self-driven person, who is able to manage own time and priorities and work in a multitasking mode;
— Positive person with a great sense of humor!

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

If you have some experience in recruiting and you’re an excellent organizer and communicator, we’d like to hire you!