ІТ-компанія, що надає послуги українським і закордонним банкам. Основний проєкт — monobank.com.ua
3 березня 2023

Tech Lead (вакансія неактивна)

Київ, Дніпро, віддалено

We are a strong IT company providing services to Ukrainian and foreign banks. Our team have created the first Ukrainian mobile-only bank and are now conquering the markets of Poland and the UK.

We are looking for an experienced and proactive Tech Lead/Solution Architect who will lead the development team and will build/oversee all the technical processes.

Development directions:

 • front-end (app (IOS / Android), web)
 • back-end, including integration with the core system of the bank and processing, and external partners
 • cryptography, including working with a qualified electronic signature
 • other

Requirements:

 • Clear understanding of architectural solution development process
 • Experience in designing API
 • Experience in designing and applying microservice architecture based solution
 • Understanding of corporate integration patterns
 • Practical experience of working with Java, Spring Boot
 • Practical experience of working with Kubernetes
 • Knowledge of SQL and experience with relational databases (PostgreSQL)
 • Practical experience of working with mongoDB
 • Fintech experience

We offer:

 • Competitive salary and performance-based review
 • No work time tracking
 • Flexible work schedule
 • 24 calendar days of paid holiday (per year)
 • Paid sick leave
 • Hybrid work model (remote and in offices in Dnipro and Kyiv)
 • Corporate terms of using the company products

__________________________________________________________________________________________

Ми потужна ІТ-компанія, що надає послуги українським і закордонним банкам. Наша команда створила перший mobile-only банк в Україні і підкорює ринок Польщі та Великобританії.

Для розвитку нового продукту шукаємо досвідченого проактивного Tech Lead/Solution Architect, який очолить команду розробки та буде будувати/контролювати всі технічні процеси.

Напрямки розробки:

 • front-end (app (IOS / Android), web)
 • back-end, у т. ч. інтеграція з core system банку та процесингу, зовнішніми партнерами
 • криптографія, у т. ч. робота з КЕП (кваліфікований електронний підпис)
 • тощо

Вимоги:

 • Чітке розуміння процесу розробки архітектурних рішень
 • Досвід проєктування API
 • Досвід проєктування та експлуатації рішень на основі мікросервісної архітектури
 • Розуміння патернів корпоративної інтеграції
 • Практичний досвід роботи з Java, Spring Boot
 • Практичний досвід роботи з Kubernetes
 • Знання SQL та роботи з реляційними базами даних (PostgreSQL)
 • Практичний досвід роботи з mongoDB
 • Досвід у сфері Fintech

Ми пропонуємо:

 • Конкурентоспроможну зарплату та її перегляд за результатами
 • Відсутність трекінгу робочого часу
 • Гнучкий графік роботи
 • 24 календарних дні оплачуваної відпустки (на рік)
 • Оплачувані лікарняні
 • Гібридну модель роботи (віддалено та офіси в Дніпрі та Києві)
 • Користування продуктами компанії на корпоративних умовах