Evoplay is one of the leading iGaming providers, recognized for innovative approach to game development and technological solutions. Our mission is to surprise not only the iGaming market, but the entire entertainment industry with our interesting and unique products.
16 січня 2023 GameDev

B2B Marketing Manager (middle+) (вакансія неактивна)

за кордоном, віддалено

Хто ми:

Evoplay — один із провідних постачальників iGaming, відомий інноваційним підходом до розробки ігор і технологічних рішень.

Наша місія полягає в тому, щоб здивувати не тільки ринок iGaming, але й всю індустрію розваг своїми цікавими та унікальними продуктами.

Наше портфоліо ігор із понад 140 ігор, кожна з яких є унікальною та захоплюючою історією,представлено по всьому світу, включаючи Європу, Латинську Америку, Азію та СНД.

Запорукою цього успіху є командна робота однодумців, які віддані спільній меті та люблять ігри.

Експертиза, яку ми шукаємо:

— Перевірений досвід роботи на аналогічній посаді, розуміння відмінностей між підходами B2B та B2C;

— 3+ роки досвіду в цифровому маркетингу: SEO, PPC, SMM, web-analytics, media buying, email, funnel building;

— Відмінні навички письмового та усного спілкування (українська та англійська);

— Вміння взаємодіяти з людьми та керувати міжфункціональними комунікаціями зі стейкхолдерами: B2B, B2C, відділи продажів, PR & Content, Promo;

— Досвід цифрових маркетингових кампаній і комунікаційних кампаній для зовнішньої та внутрішньої аудиторії (придбання та утримання);

-Досвід проведення офлайн маркетингових кампаній: конференції, заходи, виставки, публікації в ЗМІ, розміщення офлайн банерів;

-Глибокі знання маркетингових метрик, веб-аналітики, GA, GTM, GO, BI;

-Гнучкість, креативність та проактивність.

Буде плюсом:

— Досвід роботи в індустрії азартних ігор;

-Досвід управління командою та людьми

— Знання CRM та систем автоматизації

Обов’язки:

— Розробка та впровадження маркетингових стратегій B2B: як придбання, так і утримання;

— Запускайте, оптимізуйте, аналізуйте B2B кампанії в різних каналах: директ, email, SMM, PPC, SEO, медіабаінг;

— Створення та проведення промо-акцій: турніри, пре-релізи, персональні пропозиції та презентації;

— Співпраця з відділами продажів, управління обліковим записом, B2C-, PR & content-, Promo- командами;

—Підготовка промо-матеріалів з промо-командою: презентації, пропозиції, посадкові сторінки, банери (онлайн + офлайн друк банерів), оголошення, статті тощо;

— Співпраця з відділом продажів для зростання якісних клієнтів

— Пропонувати та дотримуватися бюджету

— Досягнення KPI, аналіз та покращення результатів, звітування B2B Lead

Що ми пропонуємо:

Ми тут, щоб змінити різниці! Світ iGaming — це весело. Це захоплююча індустрія, яка швидко змінюється, і ми надаємо людям різні послуги для їх постійного розвитку, здоров’я та розваг.

-Корпоративний психолог;

-Подарунки до знаменних подій;

-Юридичний супровід;

-Гнучкий графік роботи;

-Прямий доступ до C-level і можливість пропонувати нові бізнес-ідеї та стимулювати зміни.

Якщо ви готові працювати в динамічній команді, захопленій продуктом, технологіями та світом розваг, ми чекаємо на ваше резюме та портфоліо, щоб запланувати онлайн/офлайн-зустріч і пізнати один одного краще!

English version

WHO WE ARE

Evoplay is one of the leading iGaming providers, recognized for its innovative approach to game development and technological solutions.

Our mission is to surprise not only the iGaming market but the entire entertainment industry with our interesting and unique products. Our game portfolio of 150+ titles, where each is a unique and exciting story, is presented all over the world, including Europe, Latin America, Asia, and the CIS. The key to this success is the teamwork of like-minded people who are passionate about a common goal and love games. Evoplay is the first to introduce a 3D/VR gambling game at ICE 2018 and created Dungeon: Immortal Evil — the first 3D RPG-inspired hack and slash video slot in 2020. We have received numerous nominations at prestigious iGaming awards ceremonies (EGR’s Awards, CasinoBeats, SBC Awards, etc.).

Requirement:
— Proven working experience in a similar role, understanding differences between B2B & B2C approaches;
— 3+ years of experience in digital marketing: SEO, PPC, SMM, web-analytics, media buying, email, funnels building;
— Excellent written and verbal communication skills ( Ukrainian and English);
— Ability to interact with people and manage cross-functional communications with stakeholders: B2B, B2C, Sales, PR & Content, Promo departments;
— Experience in digital marketing campaigns and communication campaigns for both external & internal audiences ( acquisition & retention);
— Experience in offline marketing campaigns: conferences, events, exhibitions, media publishing, offline banners placement;
— Deep knowledge of marketing metrics, web-analytics, GA, GTM, GO, BI;

— Flexibility, creativity and proactivity.

Will be a plus:
— Experience in igaming / gambling industry
— Team & people management experience
— Knowledge of CRMs & automation systems
Responsibilities:
— Developing & implementing B2B marketing strategies: both acquisition & retention;
— Launch, optimize, analyze B2B campaigns in different channels: direct, email, SMM, PPC, SEO, media buying;
— Creating & delivering promo activities: tournaments, pre-release, personal offers & presentations;
— Cooperation with Sales-, Account management-, B2C-, PR & content-, Promo- teams;
— Preparing promo materials with promo team: presentations, offers, landing pages, banners (online + offline print banners), ads, articles, etc;
— Online & Offline events management;
— Propose and keep within a budget;
— KPIs achieving, analyzing & improving the results, reporting to the B2B Lead.

What we offer

We’re here to make a difference! The iGaming world is fun. It’s an exciting and fast-changing industry, and we provide people with different services for their consistent growth, wellness and fun.

  • corporate psychologist;
  • gifts for significant occasions;
  • legal support;
  • flexible working hours;
  • direct access to C-level and opportunity to suggest new business ideas and drive changes.

If you are ready to work in a dynamic team, passionate about the product, technology, and the world of entertainment, we’re waiting for your CV and portfolio to schedule an online/offline meeting and get to know each other better!