Edvantis

200...800 спеціалістів
Львів, Берлін (Німеччина), Вроцлав (Польща)