Divoro is a cybersecurity company relentlessly focused on ensuring the operational resilience of our Customers against evolving cybersecurity threats. Our team is comprised of top professionals from around the world. We provide unparalleled services to our portfolio companies.
1 березня 2023

Information Security Specialist (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Divoro is growing MSSP (Managed Security Service Provider) in the Cyber Security space.
We are a team of 30 security professionals that are passionate to protect our customers and grow together as a team and as a company.

Now we are looking for Information Security Specialist to join our team.

Your responsibilities will be:
➢ Conduct business communication regarding Security, Privacy, and Due Diligence Questionnaires from customers and prospects.
➢ Partner with key business and IT leaders to develop security policies, standards, guidelines, and procedures to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the Company’s systems and data.
➢ Maintain existing information security policies up to date.
➢ Design and implement information security education, training, and awareness programs.
➢ Establish a security risk matrix and framework; set up and refine security controls for the enterprise landscape.
➢ Consult with business owners regarding their information security risks and responsibility in minimizing those risks.
➢ Oversee GDPR, CCPA, and other regulatory compliance processes.
➢ Ensure client companies’ security certification.

Requirements:
➢ Excellent verbal and written English skills.
➢ 1+ Information Security Management background, knowledge, and/or experience.
➢ Theoretical knowledge of Risk management.
➢ Good communication and interpersonal skills.
➢ Quick learning of new tools and concepts at a high level.
➢ Ability to work independently and as part of a team.

Nice to have:
➢ Understanding of software development lifecycle, and IT processes.
➢ Knowledge of Jira, Confluence, and SharePoint tools.
➢ Understanding of Cloud systems.
➢ Knowledge or experience in any of the following frameworks/standards: ISO 27001; NIST; SOC2 etc.)
➢ GDPR, CCPA, and another regulatory compliance background.

What we offer:
➢ Great experience in a global cyber security company.
➢ Opportunity to grow with the company in any area you choose.
➢ Direct contract with the American company.
➢ Open-minded, professional team that will be developing & supporting you.
➢ Paid vacation and sick leaves.
➢ Paid professional training.
➢ Medical insurance after the trial period.
➢ Flexible, remote work environment.
➢ Office in Kyiv with guaranteed electricity & internet 😊

Divoro розвивається, як постачальник послуг керованої безпеки (MMSSP — Managed Security Service Provider) у просторі кібербезпеки.
Ми команда з 30 професіоналів у сфері безпеки, які прагнемо захистити наших клієнтів і розвиватися разом як команда та компанія.

Зараз ми в пошуках Спеціаліста з Інформаційної Безпеки в нашу команду.

Твоїми обов’язками будуть:
➢ Вести бізнес-комунікацію стосовно питань безпеки, конфіденційності від клієнтів і потенційних клієнтів.
➢ Співробітництво з ключовими лідерами бізнесу та ІТ для розробки політик безпеки, стандартів, інструкцій та процедур для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності систем і даних компаній.
➢ Підтримувати існуючі політики інформаційної безпеки в актуальному стані.
➢ Розробляти та впроваджувати програми навчання та підвищення обізнаності з інформаційної безпеки.
➢ Створення матриці ризиків безпеки та структури; налаштування й удосконалення засобів контролю безпеки для корпоративного середовища.
➢ Консультувати власників бізнесу щодо їх ризиків інформаційної безпеки та відповідальності за мінімізацію цих ризиків.
➢ Контролювати GDPR, CCPA та інші процеси дотримання нормативних вимог.
➢ Забезпечення сертифікації безпеки компаній-клієнтів.

Важливо, щоб ти мав:
➢ Відмінні усні та письмові знання англійської мови.
➢ 1+ релеватного досвіду в Менеджменті інформаційної безпеки.
➢ Теоретичні знання в Ризик-менеджменті.
➢ Чудові комунікативні та міжособистісні навички.
➢ Швидке вивчення нових інструментів і концепцій на високому рівні
➢ Вміння працювати самостійно та в команді.

Буде плюсом:
➢ Розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення, ІТ-процесів.
➢ Знайомий з Jira, Confluence, SharePoint etc.
➢ Розуміння принципу роботи Cloud-систем.
➢ Знання або досвід будь-якої з наступних систем/стандартів: ISO 27001; NIST; SOC2 інше).
➢ GDPR, CCPA та інші нормативні відомості.

Ми пропонуємо:
➢ Крутий досвід роботи в глобальній компанії з кібербезпеки.
➢ Можливість розвиватися разом з компанією в будь-якому обраному тобою напрямку.
➢ Прямий контракт з американською компанією.
➢ Відкриту, професійну команду, яка підтримає та допоможе розвиватись.
➢ Оплачувану відпустку та лікарняні.
➢ Оплачуване професійне навчання.
➢ Медичне страхування після випробувального терміну.
➢ Гнучкий початок робочого дня.
➢ Віддалену роботу або офіс в Києві з гарантованим світлом та інтернетом 😊