DICEUS

81...200 спеціалістів
Київ, Вільнюс (Литва), Вроцлав (Польща), Копенгаген (Данія), Wilmington (Delaware, USA)