Державне підприємство "Українські спеціальні системи"

81...200 спеціалістів
Київ

Державне підприємство «Українські спеціальні системи» — підприємство, що здійснює надання послуг конфіденційного зв’язку, зокрема забезпечення захищеного доступу до мережі Інтернет, послуг у сфері захисту інформаційних ресурсів — як державних, так і приватних, а також послуг у сфері наданні довірчих послуг.

Діяльність підприємства спрямована на розвиток та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ), спеціальної мережі стільникового зв’язку та захищеного вузла Інтернет-доступу для надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності сучасних захищених телекомунікаційних послуг, організації захищеного доступу до власних інформаційних ресурсів, а також інших сучасних послуг, таких як:

створення автоматизованих (інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних) систем та комплексів із застосуванням сучасних технологій з метою захисту інформаційних ресурсів;
проведення високоякісних робіт зі створення або атестації комплексних систем захисту інформації;
проведення державних експертиз в галузі спеціального зв’язку та захисту інформації;
надання послуг міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж й надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Києва;
надання послуг спеціального стільникового зв’язку;
здійснення функцій центру довірчих ключів та створення умов на цій основі для обслуговування правовласників об’єктів права інтелектуальної власності в українському сегменті мережі Інтернет;
послуги з придбання, створення, розробки, введення в експлуатацію, підтримки та супроводження системного і прикладного забезпечення інформаційних систем, баз і банків даних, реєстрів, автоматизованих систем управління і автоматизованих робочих місць, депозитаріїв;
послуги з програмування, розробка комп’ютерних програм, програмного забезпечення та веб-сайтів, їх впровадження, продаж, розповсюдження та комерційне використання;
послуги з технічної експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
здійснення науко-технічної діяльності у сфері телекомунікацій, інформатизації та інформаційних технологій, у тому числі проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, проектно-пошукових робіт, створення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до практичного застосування;
участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних проектів впровадження системної взаємодії електронних баз даних, систем реєстрації тощо.

Метою підприємства є задоволення потреб споживачів у сучасних послугах конфіденційного зв’язку високої якості, наданні експертних довірчих послуг та захисту інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності з використанням сучасних технологій.