The purpose of the USAID/UKAID Health Reform Support is to support a transparent, accountable, and effective health care system that is capable of meeting the health needs of the Ukrainian people.
25 січня 2023

Технічний автор / Бізнес-аналітик (експерт з цифрової освіти в галузі охорони здоров’я) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Компанія «Делойт» шукає кандидата на 5 відкритих посад Технічний авторів / Бізнес-аналітиків (5 експертів з цифрової освіти в галузі охорони здоров’я) в рамках Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект).

Посада: Технічний автор / Бізнес-аналітик (5 експертів з цифрової освіти в галузі охорони здоров’я)

Період зайнятості: з 01 лютого по 30 квітня 2023 року

Навантаження: 60 днів

Формат роботи: віддалений

Інформація про Проект:

Мета діяльності Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект) полягає у підтримці прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, здатної задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією зменшать власні витрати громадян на охорону здоров‘я та покращать доступ українців до високоякісних та заснованих на доказах медичних послуг. Ліквідація корупції є складовою кожного компоненту, який має бути виконаним у рамках Проекту, а саме:

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

Загальна інформація/мета:

Проєкт USAID/UKAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» допомагає у розвитку цифровізації медичних послуг, що безпосередньо залежить від рівня знань та навичок медичних працівників, які працюють у новому технологічному та методологічному середовищі. Достатньо низька обізнаність користувачів, недостатня підготовка та рівень освіти щодо інформаційних систем, а також відсутність цифрової грамотності уповільнюють цифровізацію системи охорони здоров’я. За участю Міністерства охорони здоров’я, ДП «Електронне здоров’я», Національної служби здоров’я України та інших зацікавлених сторін у сфері цифрової охорони здоров’я, команда «Підтримки реформи охорони здоров’я» прагне допомагати у розвитку Репозиторію знань електронної охорони здоров’я шляхом створення нових навчально-методичних матеріалів щодо цифровізації охорони здоров’я в Україні та підвищення цифрових компетенцій медичних працівників. Репозиторій, створений ДП «Електронне здоров’я», слугуватиме єдиним джерелом інформації про існуючу екосистему електронного здоров’я в Україні та практичні ІТ-рішення, які використовуються в клінічній практиці. Пояснюючи ключові поняття та визначення, Репозиторій буде узгоджено з поточною розробкою структури професійних цифрових компетенцій для працівників охорони здоров’я. Крім того, це доповнить діяльність із впровадження комунікаційної стратегії електронного здоров’я та розробки єдиної бібліотеки електронних ресурсів з цифрової трансформації охорони здоров’я в Україні. Також ці матеріали слугуватимуть медичним закладам освіти в оновленні існуючих освітніх програм з інформатики в галузі охорони здоров’я.

Опис експертної посади (функцій):

 1. Провести аналіз наявних навчально-методичних матеріалів;
 2. Провести особисті інтерв’ю з експертами відповідних національних агенцій охорони здоров’я та інших організацій, зібравши відсутню інформацію з обраних тем;
 3. Розробити якісні кваліфікаційні матеріали для медичних працівників;
 4. Інтегрувати підготовлені матеріали в структуру сховища знань та інформаційних матеріалів бібліотеки електронних ресурсів охорони здоров’я.

Необхідно:

 • розробити навчально-методичні матеріали для Репозиторію знань, з метою покращити розуміння працівниками охорони здоров’я екосистеми електронного здоров’я в Україні
 • розробити методику та необхідні матеріали для подальшої підтримки та оновлення розділів Репозиторію знань
 • забезпечити джерелом інформації медичні навчальні заклади для оновлення освітніх програм у сфері розвитку цифрових компетенцій медичних працівників.

Основною метою експерта є розробка навчально-методичних матеріалів для Репозиторію знань з цифровізації охорони здоров’я в Україні та забезпечення медичних працівників матеріалами для підвищення рівня цифрової освіти.

Очікується, що кожен із експертів із 5 технічних авторів / бізнес-аналітиків:

Розроблятиме навчально-методичні матеріали за 2 розділами, обраними з наступного переліку тем:

 1. Цифрова грамотність медичних працівників
 2. Цифрова трансформація охорони здоров’я в Україні
 3. Міжнародний досвід цифрової трансформації охорони здоров’я
 4. Основні принципи та рішення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я України.
 5. Екосистема електронних засобів охорони здоров’я України
 6. Електронна медична інформаційна система
 7. Інформаційна складова в управлінні охороною здоров’я
 8. Місце та значення електронної системи охорони здоров’я в реалізації програми медичних гарантій
 9. Телемедицина
 10. Захист даних у медичних інформаційно-комунікаційних системах та цифрові права пацієнта

Вимоги до кваліфікації експерта:

 • Ступінь магістра з принаймні 5-річним досвідом роботи (бажано, але не обов’язково пов’язаним із технічним написанням матеріалів)
 • Бажано досвід роботи в навчальних закладах або державних установах
 • Досвід підготовки та впровадження технічних та/або навчальних матеріалів
 • Сильні особисті, комунікативні та міжособистісні навички
 • Здатність виконувати багато завдань, розставляти пріоритети та працювати автономно
 • Комфортна робота в динамічному середовищі зі швидкими термінами виконання завдань
 • Участь у попередніх етапах впровадження системи охорони здоров’я в Україні та/або досвід роботи у сфері електронного здоров’я буде перевагою
 • Знання англійської мови розглядатиметься як перевага

Кандидати, які відповідають вищезазначеним вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідний лист та два професійні рекомендаційні листи не пізніше 31 січня 2023 р. У полі теми електронного листа треба зазначити посаду: «Технічний автор / Бізнес-аналітик (експерт з цифрової освіти в галузі охорони здоров’я)». На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.