Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 6 years helps us to provide fast and efficient hiring.
23 січня 2023

Computer Vision Engineer

Київ, віддалено

We are Data Science UA, and we are a fast-growing IT service company. We have been proud of developing Ukraine’s Data Science community for more than 6 years. Data Science UA unites all researchers, engineers, and developers around Data Science and related areas. We conduct events on machine learning, computer vision, intelligence, information science, and the use of artificial intelligence in various fields.

We are looking for a Computer Vision Engineer to strengthen our client’s team. The company is on a mission to make the world’s industrial environments safer with technology solutions and to drive a paradigm shift in safety from reactive to proactive approaches to reduce the risk of industrial accidents. Their team in Ukraine is developing the future of industrial safety based on machine learning, computer vision, and IoT.

Requirements:

 • 3+ years experience working with Python.
 • Experience working with PyTorch.
 • 1+ year experience working with C++ as a second language.
 • Strong mathematical background.
 • Strong theoretical and practical applied knowledge of classic computer vision algorithms (OpenCV).
 • Practical experience with CUDA.
 • MS or BS in Math/Computer Science.
 • Good written and spoken English (Intermediate+).

Nice to have:

 • Experience in TensorRT and DeepStream.
 • Understanding of Stable Diffusion models.
 • Experience working with image synthesis: GANs & Stable Diffusion.
 • Experience in pose estimation and model optimization.

Responsibilities:

 • Design, evaluate and improve computer vision solutions using Deep Learning and other techniques.
 • Evaluate the performance of the solutions to ensure their quality.
 • Develop and improve the inference pipeline.
 • Maintain efficient regular communication with HQ.

Data Science UA — це ІТ-сервісна компанія, що швидко розвивається. Ми пишаємося тим, що вже більше 6 років розвиваємо Data Science спільноту в Україні. Data Science UA об’єднує всіх дослідників, інженерів та розробників навколо Data Science та суміжних сфер. Ми проводимо івенти, які пов’язані з machine learning, computer vision, інформатики та воркшопи щодо використання artificial intelligence в різних сферах.

Ми шукаємо Computer Vision Engineer для посилення команди нашого клієнта. Місія компанії — зробити світове промислове середовище більш безпечнішим за допомогою технологічних рішень і змінити парадигму безпеки від реактивних до проактивних підходів для зниження ризику промислових аварій. Їхня команда в Україні розвиває майбутнє промислової безпеки на основі машинного навчання, комп’ютерного зору та Інтернету речей.

Вимоги:

 • 3+ роки досвіду роботи з Python.
 • Досвід роботи з PyTorch.
 • 1+ рік досвіду роботи з С++, як другої мови програмування.
 • Мати сильний математичний background.
 • Знання теорії та використання на практиці класичних алгоритмів комп’ютерного зору (OpenCV).
 • Досвід роботи з CUDA.
 • Вища освіта — ступінь магістра або бакалавра зі спеціальності “Математика” або “Інформатика”.
 • Рівень володіння англійською мовою — Intermediate та вище.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи з Tensor RT та Deep Stream.
 • Розуміння моделей Stable Diffusion.
 • Досвід роботи з синтезом зображень: GAN і Stable Diffusion.
 • Досвід оцінювання позиції та оптимізації моделей.

Обов’язки:

 • Проєктування, оцінювання та вдосконалення рішень щодо комп’ютерного зору (Computer Vision) за допомогою глибинного навчання (Deep Learning) та інших методів.
 • Оцінка ефективності та якості рішень.
 • Розробка та вдосконалення висновків.
 • Підтримка ефективного регулярного зв’язку зі головним офісом компанії.
LinkedIn