Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 5 years helps us to provide fast and efficient hiring.
28 вересня 2022

Chief Marketing Officer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Our client’s company is a cashflow management tool that helps small and mid-sized businesses like agencies, service companies, developers, and project-based companies to get real-time visibility on what’s going on in their business in terms of money, avoid cash gaps and make right decisions.

Requirements:
— Demonstrable commercial experience within a tech startup (perfectly B2B SaaS) at senior leadership level.
— Experience in building, recruiting, and scaling marketing departments.
— Experience leading sizable marketing teams, with an ability to communicate business priorities, set goals, promote accountability and ownership.
— A track record in scaling tech products across countries and regions.
— Proven management skills and the ability to inspire a culture of innovation and lead new initiatives.
— Extensive experience within brand, partnerships and community management.
— You have the know-how and experience in managing online and offline marketing channels.
— Desire to work in a fast-paced work environment with a huge growth potential.
— Excellent analytical, organizational, and communication skills.

Responsibilities:
— Build a world-class marketing team, attracting the best talent.
— Manage the foundation of the marketing department currently of 8 marketeers and define the vision of company’s marketing processes, strategy, and operational functions.
— Create a top to bottom data-driven culture within the Marketing team.
— Define, and ensure the execution of the end-to-end global marketing strategy, with localization according to expansion strategy through the European markets.
— Plan and expand the marketing department, establishing all marketing ways of working, structures and delivery schedules.
— Own full-funnel responsibility for the marketing initiatives, brand and growth across all channels and platforms.
— Attend conferences and be an ambassador with the purpose of promoting company.

We offer:
— This is an incredible opportunity to make a difference and an impact within a strong and fast-growing SaaS business.
— We have an exceptional culture of supporting our employees from encouraging trainings to establishment of an effective work/life alignment.
— 100% remote working — work from anywhere you like, however you like.
— Become a part of huge startup community with connections all over the world.
— Work directly with co-founders.
— Rely on company for external/internal education and needed resources.

Компанія нашого клієнта займається створенням інструменту для управління грошовими потоками, який допомагає малим і середнім підприємствам, таким як агентства, сервісні компанії, розробники та проєктні компанії, отримувати в режимі реального часу видимість того, що відбувається в їхньому бізнесі з точки зору грошей, та зі змогою уникати грошових розривів і приймати правильні рішення.

Вимоги:
— 5+ років досвід роботи у технологічному стартапі (ідеально B2B SaaS) на рівні вищого керівництва.
— Досвід створення, рекрутингу та масштабування відділів маркетингу.
— Досвід керування маркетинговими командами зі здатністю повідомляти про пріоритети бізнесу, встановлювати цілі та сприяти підзвітності та власності.
— Досвід у масштабуванні технологічних продуктів у країнах і регіонах.
— Навички керування та здатність надихати та очолювати нові ініціативи та їх культуру.
— Досвід роботи з брендами, партнерствами та управлінням спільнотою.
— Досвід керування онлайн- та офлайн-каналами маркетингу.
— Бажання працювати в швидкому робочому середовищі з величезним потенціалом зростання.
— Наявність аналітичних, організаційних та комунікативних навичок.

Обов’язки:
— Створення маркетингової команди світового рівня, із залученням найкращих талантів.
— Керування основним відділом маркетингу, який наразі складається з 8 маркетологів, і визначення бачення маркетингових процесів компанії, стратегій та операційних функцій.
— Створення культури у відділі маркетингу, що керується даними.
— Визначення та забезпечення виконання наскрізної глобальної маркетингової стратегії з локалізацією відповідно до стратегії розширення через європейські ринки.
— Планування та розширення відділу маркетингу, за допомогою встановлення всіх маркетингових способів роботи, структури та графіки доставки.
— Власна повна відповідальність за маркетингові ініціативи, бренд і розвиток на всіх каналах і платформах.
— Відвідувавання конференцій та бути амбасадором з метою просування компанії.

Ми пропонуємо:
— Можливість змінити ситуацію та вплинути на потужний і швидкозростаючий бізнес SaaS.
— Виняткову культуру підтримки наших співробітників: від заохочення до тренінгів до створення ефективного співвіднесення між роботою та життям.
— 100% віддалена робота — працюйте звідки завгодно, як завгодно.
— Можливість стати частиною величезної спільноти стартапів зі зв’язками по всьому світу.
— Безпосередньо роботу зі співзасновниками.
— Зовнішнє/внутрішнє навчання та необхідні ресурси для цього від компанії.