Data Science UA is a service company with strong data science and AI expertise. Our journey began in 2016 with the organization of the first Data Science UA conference, setting the foundation for our growth.
28 вересня 2022

Chief Marketing Officer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Our client’s company is a cashflow management tool that helps small and mid-sized businesses like agencies, service companies, developers, and project-based companies to get real-time visibility on what’s going on in their business in terms of money, avoid cash gaps and make right decisions.

Requirements:
— Demonstrable commercial experience within a tech startup (perfectly B2B SaaS) at senior leadership level.
— Experience in building, recruiting, and scaling marketing departments.
— Experience leading sizable marketing teams, with an ability to communicate business priorities, set goals, promote accountability and ownership.
— A track record in scaling tech products across countries and regions.
— Proven management skills and the ability to inspire a culture of innovation and lead new initiatives.
— Extensive experience within brand, partnerships and community management.
— You have the know-how and experience in managing online and offline marketing channels.
— Desire to work in a fast-paced work environment with a huge growth potential.
— Excellent analytical, organizational, and communication skills.

Responsibilities:
— Build a world-class marketing team, attracting the best talent.
— Manage the foundation of the marketing department currently of 8 marketeers and define the vision of company’s marketing processes, strategy, and operational functions.
— Create a top to bottom data-driven culture within the Marketing team.
— Define, and ensure the execution of the end-to-end global marketing strategy, with localization according to expansion strategy through the European markets.
— Plan and expand the marketing department, establishing all marketing ways of working, structures and delivery schedules.
— Own full-funnel responsibility for the marketing initiatives, brand and growth across all channels and platforms.
— Attend conferences and be an ambassador with the purpose of promoting company.

We offer:
— This is an incredible opportunity to make a difference and an impact within a strong and fast-growing SaaS business.
— We have an exceptional culture of supporting our employees from encouraging trainings to establishment of an effective work/life alignment.
— 100% remote working — work from anywhere you like, however you like.
— Become a part of huge startup community with connections all over the world.
— Work directly with co-founders.
— Rely on company for external/internal education and needed resources.

Компанія нашого клієнта займається створенням інструменту для управління грошовими потоками, який допомагає малим і середнім підприємствам, таким як агентства, сервісні компанії, розробники та проєктні компанії, отримувати в режимі реального часу видимість того, що відбувається в їхньому бізнесі з точки зору грошей, та зі змогою уникати грошових розривів і приймати правильні рішення.

Вимоги:
— 5+ років досвід роботи у технологічному стартапі (ідеально B2B SaaS) на рівні вищого керівництва.
— Досвід створення, рекрутингу та масштабування відділів маркетингу.
— Досвід керування маркетинговими командами зі здатністю повідомляти про пріоритети бізнесу, встановлювати цілі та сприяти підзвітності та власності.
— Досвід у масштабуванні технологічних продуктів у країнах і регіонах.
— Навички керування та здатність надихати та очолювати нові ініціативи та їх культуру.
— Досвід роботи з брендами, партнерствами та управлінням спільнотою.
— Досвід керування онлайн- та офлайн-каналами маркетингу.
— Бажання працювати в швидкому робочому середовищі з величезним потенціалом зростання.
— Наявність аналітичних, організаційних та комунікативних навичок.

Обов’язки:
— Створення маркетингової команди світового рівня, із залученням найкращих талантів.
— Керування основним відділом маркетингу, який наразі складається з 8 маркетологів, і визначення бачення маркетингових процесів компанії, стратегій та операційних функцій.
— Створення культури у відділі маркетингу, що керується даними.
— Визначення та забезпечення виконання наскрізної глобальної маркетингової стратегії з локалізацією відповідно до стратегії розширення через європейські ринки.
— Планування та розширення відділу маркетингу, за допомогою встановлення всіх маркетингових способів роботи, структури та графіки доставки.
— Власна повна відповідальність за маркетингові ініціативи, бренд і розвиток на всіх каналах і платформах.
— Відвідувавання конференцій та бути амбасадором з метою просування компанії.

Ми пропонуємо:
— Можливість змінити ситуацію та вплинути на потужний і швидкозростаючий бізнес SaaS.
— Виняткову культуру підтримки наших співробітників: від заохочення до тренінгів до створення ефективного співвіднесення між роботою та життям.
— 100% віддалена робота — працюйте звідки завгодно, як завгодно.
— Можливість стати частиною величезної спільноти стартапів зі зв’язками по всьому світу.
— Безпосередньо роботу зі співзасновниками.
— Зовнішнє/внутрішнє навчання та необхідні ресурси для цього від компанії.