Data Science UA is a service company with strong data science and AI expertise. Our journey began in 2016 with the organization of the first Data Science UA conference, setting the foundation for our growth.
28 вересня 2022

Chief Technical Officer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Data Science UA, and we are developing Data Science community in Ukraine. Data Science UA unites all researchers, engineers, and developers around Data Science and related areas. We conduct events on machine learning, computer vision, intelligence, information science, and the use of artificial intelligence for business in various fields. We are helping one of our client to build R&D team in Ukraine and hire the best talents for one of the top AI-based product.

Our partner is a young product-based company with high ambitious and potential to grow and drive. Moving services online is inevitable in the 21st century. So they want to be among the first companies that will do it. That’s why they created new generation platform — a place where people can get full one-on-one online consultations from different professionals round the clock.

For now, we are helping them to fill in the critical role — Chief Technical Officer.

Requirements:

 • 10+ years of previous software development and engineering leadership experience in a fast-growing SaaS or technology company.
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering, or a similar discipline.
 • Ability to deliver high-quality products within a fast-pacing, entrepreneurial, purpose-driven environment.
 • Track record building and leading successful engineering teams, including mentoring engineers and managers.
 • Experience recruiting top talent.
 • The ability to work with a high level of autonomy and responsibility.
 • Complete understanding and experience of product development and operations processes.

Responsibilities:

 • Lead the overall planning and development of the company’s products.
 • Implement engineering best practices to execute according to the roadmap and maintain productivity and product quality.
 • Empower the team to meet company goals and deliver high-quality products.
 • Work with the team to design and develop product and features.
 • Collaborate closely with product management, sales and marketing teams.

They offer:

 • Work on a really useful product that helps people get expert help wherever they are. And that will soon become the best in the market.
 • The team you can learn from.
 • The company that is growing and developing rapidly. Even despite the war, they continue to hire new team members and create possibilities for career growth for people who currently work there.
 • Hybrid format of work. Your team is in Kyiv, so they are waiting for you to join the Kyiv office.
 • Training and courses for your professional development.
 • Paid sick leave and vacation.
 • Medical insurance after a trial period.

Ми Data Science UA, і ми розвиваємо спільноту Data Science в Україні. Data Science UA об’єднує дослідників, інженерів та розробників навколо Data Science та суміжних сфер. Ми проводимо заходи з машинного навчання, комп’ютерного зору, штучного інтелекту, інформатики та використання штучного інтелекту для бізнесу в різних сферах. Ми допомагаємо одному з наших клієнтів створити команду R&D в Україні та найняти найкращих спеціалістів для одного з кращих продуктів на основі ШІ.

Наш партнер — молода продуктова компанія з високими амбіціями та потенціалом для зростання та розвитку. У 21 столітті перенесення послуг онлайн неминуче. Тому вони хочуть бути серед перших компаній, які це зроблять. Саме тому вони створили платформу нового покоління — місце, де люди можуть цілодобово отримати повні індивідуальні онлайн-консультації від різних професіоналів.

Наразі ми допомагаємо їм у пошуках — Chief Technical Officer.

Вимоги:

 • 10+ років досвіду розробки програмного забезпечення та інженерного керівництва в SaaS або технологічній компанії, що швидко розвивається.
 • Вища освіта — ступінь бакалавра/магістра зі спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інженерія” чи подібної дисципліни.
 • Досвід постачання високоякісних продуктів в динамічному, підприємницькому, цілеспрямованому середовищі.
 • Досвід керування успішними інженерними командами, включаючи менторство інженерів і менеджерів.
 • Досвід найму найкращих талантів.
 • Здатність самоорганізовувати робочий процес та відповідальне ставлення до робочих обов’язків.
 • Досвід розробки продукту та операційних процесів.

Обов’язки:

 • Керування загальним плануванням і розробкою продуктів компанії.
 • Впровадження найкращих інженерних практик, щоб виконувати їх відповідно до дорожньої карти та підтримка продуктивності і якості продукції.
 • Допомога команді у досягненні цілей компанії та постачання високоякісних продуктів.
 • Робота з командою над проєктуванням і розробкою продукту та функцій.
 • Співпраця з відділами управління продуктами, продажів та маркетингу.
 • Переконайтеся, що команда орієнтована на однакові цілі.

Вони пропонують:

 • Роботу над продуктом, який допомагає людям отримувати допомогу експертів, де б вони не були. І це незабаром стане найкращим на ринку.
 • Команду, у якої можна вчитися.
 • Компанію, яка стрімко росте та розвивається. Навіть незважаючи на війну, компанія продовжує наймати нових співробітників і створювати можливості для кар’єрного росту для людей, які зараз там працюють.
 • Гібридний формат роботи. Команда знаходиться в Києві, тому вона чекає, коли ви приєднаєтеся до київського офісу.
 • Тренінги та курси для Вашого професійного розвитку.
 • Оплачувані лікарняні та відпустка.
 • Медичне страхування після випробувального терміну.