Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 5 years helps us to provide fast and efficient hiring.
3 жовтня 2022

Unity VR platform Engineer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Our client and partner is creating a platform for streaming immersive 360-degree video. We are looking for a professional backend software engineer for them to build a service-oriented scalable cloud platform that manages video processing, storing, categorization, tagging, and streaming. Also, the backend should provide smooth integration between 360-degree camera devices (capturing devices) and VR headsets (rendering device).

Company
US-based company with Ukrainian roots, building audio/visual teleportation platform based on abilities of 360-degree video and VR technologies. Future services of the company will be focused on enabling people worldwide to share their experiences using rich media formats.
At the moment, the company contributes technology and expertise to several government non-profit projects (Ministry of Defense, Culture, Foreign Affairs, etc.) to enforce Ukraine’s defense capabilities and position in the global arena. Management and primary research and development offices are in Kyiv, Ukraine.

Role
You will work in a team with embedded C/C++ video engineers and backend engineers to deliver an innovative platform of video streaming. This project allows to design and develop a top-notch VR video platform from the scratch. You will collaborate with the product team and engineers and be the owner of the VR front end of the platform.

Responsibilities and Duties

 • Design, architecture, and implementation of user experience in the VR environment.
 • Develop, code, test and debug the software, and provide maintainable code.
 • Write scalable and clear and readable code and documentation.
 • Promote the best tech practices, code review, high-quality team collaboration.
 • Profile and enhance efficiency, stability and scalability of the resources and runtime.
 • Ownership of the VR front end of the platform.
 • Lead and drive front-end development.
 • Ability to iterate quickly and produce business value.

Qualifications and Skills

 • 4+ years of experience working with Unreal Engine or Unity, including scripting, textures, animation, GUI styles, and user session management.
 • 3+ years of experience working with VR environment physics.
 • 3+ years of experience optimizing memory and space usage for different VR platforms (Oculus, HTC, etc.).
 • Familiarity with current design and architectural patterns.
 • Experience implementing automated testing platforms and unit tests.
 • Practical experience of OS coding, GPU programming, IP protocols, interfaces, and hardware subsystems.
 • CI/CD.

Nice to have

 • Neutral networks.
 • Knowledge of common video streaming protocols — MPEG-DASH (LL-DASH), HLS (LL-HLS), WebRTC, RTP/RTCP/RTSP.
 • Video quality measurement metrics and tools.
 • Product vision.

We offer

 • Competitive salary and perks; annual satisfaction survey and performance review.
 • Paid vacation and 100% paid sick leaves.
 • Work in a creative friendly environment using cutting-edge technologies.
 • Remote job bonuses.
 • Ownership, ability to build a platform from scratch.
 • Technical and product leadership opportunities.

Наш клієнт і партнер створює платформу потокового захоплюючого 360-градусного відео. Ми шукаємо для них професійного інженера серверного програмного забезпечення для створення сервісно-орієнтованої масштабованої хмарної платформи, яка керує обробкою відео, зберіганням, категоризацією, додаванням тегів і потоковим передаванням. Крім того, серверна частина надає плавну інтеграцію між пристроєм 360-градусної камери (пристроєм захоплення) і гарнітурами VR (пристроєм візуалізації).

Компанія

Американська компанія з українським корінням, яка створює аудіо/візуальну телепортаційну платформу на основі можливостей 360-градусного відео та технологій VR. Майбутні послуги компанії будуть зосереджені на тому, щоб дозволити людям по всьому світу ділитися своїм досвідом за допомогою мультимедійного формату.
На даний момент компанія надає технології та досвід для кількох державних некомерційних проєктів (Міністерства оборони, культури, закордонних справ тощо) для посилення обороноздатності та позиції України на світовій арені. Керівництво та основні науково-дослідні офіси знаходяться в Києві, Україна.

Роль
Ви будете працювати в команді з embedded C/C++ відеоінженерами та бекенд-інженерами, щоб створити інноваційну платформу потокового відео. Цей проект дозволяє спроектувати та розробити першокласну відеоплатформу VR з нуля. Ви співпрацюватимете з командою продукту та інженерами, та станете власником фронт-енд частини платформи VR.

Обов’язки:

 • Створення дизайну та архітектури для подальшої реалізації користувацького досвіду в середовищі VR.
 • Розробка, кодування, тестування та налагодження програмного забезпечення та коду.
 • Написання коду та документації до нього.
 • Профілювання та підвищення ефективності, стабільності та масштабованості продукту.
 • Керування розробкою інтерфейсу.
 • Здатність швидко виконувати ітерації.

Вимоги:

 • 4+ роки досвіду роботи з Unreal Engine або Unity, включаючи роботу зі сценаріями, текстурами, анімацією, стилями графічного інтерфейсу користувача та керування сеансами користувачів.
 • 3+ роки досвіду роботи з фізикою віртуального середовища.
 • 3+ роки досвіду роботи з оптимізацією пам’яті та використання простору для різних платформ VR (Oculus, HTC тощо).
 • Знання сучасних дизайнерських та архітектурних зразків (шаблонів).
 • Досвід впровадження платформ автоматизованого тестування та модульних тестів.
 • Практичний досвід кодування ОС, програмування GPU, IP-протоколів, інтерфейсів та апаратних підсистем.
 • Досвід роботи з CI/CD.

Буде плюсом:

 • Досвід роботи з нейтральними мережами.
 • Знання поширених протоколів потокового відео — MPEG-DASH (LL-DASH), HLS (LL-HLS), WebRTC, RTP/RTCP/RTSP.
 • Досвід роботи з показниками та інструментами вимірювання якості відео.

Ми пропонуємо:

 • Оплачувана відпустка та 100% оплачувані лікарняні.
 • Бонуси за віддалену роботу.
 • Можливість будувати власну платформу з нуля.