Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 5 years helps us to provide fast and efficient hiring.
3 серпня 2022

Lead Data Architect (part-time) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are seeking a seasoned Data Architect for our client, who will lead and contribute to their Data Strategy, own the creation of the Data go-to-market, and build the Data Practice.
Our client is a global digital transformation partner, specializing in helping organizations scale faster and more sustainably than anyone else. With market-leading capabilities across all aspects of product and technology development, they make a difference where it matters, when it matters.
• Mobile and web product development and delivery
• Fast and efficient scaling of your in-house development team
• Boosted time to market
• Rapid MVP creation and deployment
• Expert consulting and technical auditing
Not only do they provide dedicated teams and experts, but also help customers to use them effectively, enabling them to continually track project status and time, assess analytics, make quality decisions through smart dashboards, and be able to take an active part in the project development.

Responsibilities:

 • Collaboratively with Sales and Delivery and based on existing capabilities, customer profiles, and market trends;
 • Formulate Data strategy;
 • Create Data Offering and go-to-market strategy;
 • Formulate skill profile (current and future state) for 1-3-5 years to support execution of the Data strategy;
 • Lead and contribute to support sales activities with new and existing clients related to Data offering;
 • Lead initial customer engagement, project kick-offs, hiring, and overseeing project execution as an Architect;
 • Create and build Data Practice within the company;
 • Create and drive architecture-related sessions with clients and within the company.

Required Qualifications:

 • Master’s Degree and 4 years of experience;
 • Hands-on working experience on data related roles;
 • Readiness to work on multiple levels to ensure successful execution;
 • Experience in developing, maintaining, and collecting structured and unstructured data sets for analysis and reporting;
 • Experience in creating architecture, models, and presentations to support business;
 • 2 or more years of project leadership experience;
 • 3+ years of experience as Solutions/Data Architect;
 • Ability to exercise independent judgment and decision-making on complex issues regarding job duties and related tasks;
 • Excellent written and oral communication skills in English;
 • Ability to work under minimal supervision, using independent judgment;
 • Must be passionate about contributing to an organization focused on continuously improving consumer experiences;
 • Successfully demonstrated experience in working on problems of diverse scope and complexity ranging from moderate to substantial.

Наш клієнт — це глобальний партнер із цифрової трансформації, який спеціалізується на допомозі організаціям, які хочуть розвиватися швидше та стабільніше, ніж будь-хто інший. Завдяки лідируючим на ринку можливостям, у всіх аспектах розробки продуктів і технологій, вони виділяються там, де та коли це важливо. Основні аспекти роботи клієнта, це:

 • Розробка та доставка мобільних і веб-продуктів.
 • Швидке та ефективне масштабування внутрішньої команди розробників.
 • Збільшення часу виходу на ринок.
 • Швидке створення та розгортання MVP.
 • Експертне консультування та технічний аудит.

Компанія не тільки надає спеціалізовані команди та експертів, але й допомагає клієнтам ефективно комунікавати з ними, що дозволяє постійно відстежувати стан і час проєкту, оцінювати аналітику, приймати якісні рішення за допомогою інтелектуальних інформаційних панелей і мати можливість брати активну участь у розвитку проєктів.

Обов’язки:

 • Співпрацювати з відділом продажів і доставки та на основі наявних можливостей, профілів клієнтів і ринкових тенденцій;
 • Формулювати стратегію даних;
 • Створювати пропозиції даних і стратегії виходу на ринок;
 • Формулювати профіль навичок (поточний і майбутній стан) на 1-3-5 років для підтримки реалізації стратегії даних;
 • Очолювати та сприяти підтримці діяльності з продажу, з новими та існуючими клієнтами, пов’язаних з пропозицією даних;
 • Керувати початковим залученням клієнтів, запуском проекту, наймом і наглядом за виконанням проекту як архітектор;
 • Створювати та розбудова Data Practice всередині компанії;
 • Організовувати та проводити сеанси, пов’язані з архітектурою, клієнтами та всередині компанії.

Вимоги:

 • Вища освіта, ступінь магістра;
 • 4+ роки досвіду в сфері Data Engineering;
 • 2+ роки досвіду керівництва проєктами;
 • 3+ роки досвіду роботи архітектором;
 • Практичний досвід роботи на ролях, пов’язаних з даними;
 • Мультитаскінг;
 • Досвід розробки, підтримки та збору структурованих і неструктурованих наборів даних для аналізу та звітності;
 • Досвід створення архітектури, моделей і презентацій для підтримки бізнесу;
 • Самостійність в прийнятті рішень щодо складних питань, посадових обов’язків і пов’язаних із ними завдань;
 • Рівень англійської мови — Advanced;
 • Бажання розвиватися разом з компанією та зосереджуватись на постійному покращенні споживчого досвіду;
 • Досвід роботи над проблемами різного масштабу та складності, від середньої до значної;
 • Ми шукаємо досвідченого Data Architect для нашого клієнта, який буде керувати та сприяти розробці стратегії даних, буде створювати вихід на ринок даних та практикувати обробку.