Data Science UA is a service company with strong data science and AI expertise. Our journey began in 2016 with the organization of Kyiv’s first technical data science and AI conference, setting the foundation for our growth.
29 вересня 2022

Machine Learning Engineer (Natural Language Processing) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Data Science UA has an awesome opportunity to join a great product-based company, especially to their Conversational Intelligence Team. This team is on a mission to build the most helpful and sophisticated AI assistant for customers. The product helps customers both during and after their meetings to be more productive across all their prospects. As a team, they:

 • Own features end-to-end, from the customer need all the way to the back-end implementation.
 • Are highly collaborative and distribute technical leadership throughout the team.
 • Function in a highly progressive, quick-iteration environment focused on delivering consistent, incremental customer value.

Role

As a Machine Learning Engineer in the Conversational Intelligence Team, you will be responsible for building systems that process real-time audio and text streams from Knowledge AI Assistant. You will build scalable machine learning platforms and systems to handle large quantities of data.

Responsibilities:

 • Working with voice streams and real-time transcriptions of voice streams to extract intelligence and actionable insights for customers.
 • Analyzing the relevance of extracted intelligence, the performance of the extraction algorithms, and evaluating the performance of third-party voice processing APIs.
 • Finding ways to engineer high availability into a system that has lots of moving parts, not all of which are directly under your control.
 • Working with stakeholders to ensure our customers have the tools they need to succeed on our platform.
 • Finding quick ways to prototype and test possible solutions to large problems.
 • Looking across the stack for the best return on investment for any given pain point.

Qualifications:

 • 4+ experience in Software development.
 • 2+ experience in Machine Learning sphere.
 • 1-2 years of experience working with Natural Language Processing.
 • Experience with cloud-based data platforms and continuous-deployment projects.
 • Experience with implementing machine learning pipelines.
 • Willing to go above and beyond to help other team members.
 • Ability to prioritize details along a path of iterative delivery.
 • Ability to quickly ramp up new technologies and start contributing.

Desirable:

 • Experience with Go.
 • Experience building platforms from scratch.

We offer:

— Compensation that is relevant to your skills.

— Benefits packages like medical insurance and equipment are a must.

— Possibility to be a part of the great product and build the team in Ukraine from scratch.

Ми у Data Science UA маємо класну пропозицію для талановитого інженера, який може приєднатися до команди нашого клієнта — продуктової компанії, а саме до їх команди Conversational Intelligence. Ця команда має на меті створити найкориснішого та найскладнішого помічника зі штучним інтелектом для клієнтів. Продукт допомагає клієнтам залишатися ефективними як під час зустрічей, так і після них. Команда, яка працює над створенням продукту, дуже сильна, от чому:

 • У процесі розробки залучені end-to-end, від виявлених потреб клієнта до внутрішньої реалізації.
 • Команда співпрацює і розподіляє технічне керівництво по команді.
 • Функціонують в дуже прогресивному середовищі швидкої ітерації, зосередженому на забезпеченні сталого, поступового зростання цінності для клієнтів.

Роль:

Як Machine Learning Engineer в команді Conversational Intelligence ви відповідатимете за створення систем, які обробляють аудіо та текстові потоки в реальному часі від Knowledge AI Assistant. Ви створюватимете масштабовані Machine Learning платформи та системи для обробки великих обсягів даних.

Обов’язки:

 • Робота з голосовими потоками та транскрипціями голосових потоків у реальному часі для отримання практичних даних для клієнтів.
 • Аналіз релевантності отриманої інформації, продуктивності алгоритмів вилучення та оцінка продуктивності сторонніх API обробки голосу.
 • Пошук шляхів створення системи високої доступності, яка має багато рухомих частин, не всі з яких безпосередньо під вашим контролем.
 • Співпраця із зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що наші клієнти мають інструменти, необхідні для досягнення успіху на нашій платформі.
 • Пошук швидких способів створення прототипу та тестування можливих розв’язань великих проблем.
 • Пошук найкращої рентабельності інвестицій для будь-якої проблемної точки.

Вимоги:

 • 4+ роки досвіду розробки програмного забезпечення.
 • 2+ роки досвіду роботи у сфері Machine Learning.
 • 1-2 роки досвіду роботи з Natural Language Processing.
 • Досвід роботи з хмарними платформами даних і проєктами безперервного розгортання.
 • Досвід впровадження конвеєрів машинного навчання.
 • Бажання саморозвиватися та допомагати іншим членам команди.
 • Здатність визначати пріоритетність деталей на шляху ітеративної доставки.
 • Здатність швидко засвоювати нові технології та бажання робити внесоку розвиток компанії.

Також важливо:

 • Досвід роботи з Go.
 • Досвід створення платформ з нуля.

Ми пропонуємо:

— Компенсація, що відповідає вашим навичкам.
— Пакет пільг, такі як: медичне страхування, обладнання.
— Можливість стати частиною великої команди та зробити внесок у корисній сфері.