Coreteka — це міжнародна продакт-студія, що спеціалізується на розробці ІТ-продуктів у сфері логістики, ритейлу та агро. Більш ніж 80 наших співробітників розробляють інтелектуальні продукти у Миколаєві, Києві та Лос-Анджелесі.
27 червня 2022

Staff FrontEnd Engineer (L3) (вакансія неактивна)

віддалено

Зараз CoreTeka шукає фронтенд розробників у команду для участі в проекті Outreach.io — технологічної компанії наступного покоління. Ви отримаєте можливість працювати з розробниками та менеджерами високого рівня із США, але з поправкою на європейський часовий пояс (тому вам не потрібно працювати вночі, просто відвідуйте вечірні зустрічі пару разів на тиждень).

Ми хотіли б запросити вас подати заявку, якщо ви відкриті до нових знань, хочете досліджувати та готові поділитися своїм досвідом, навіть якщо ви не вважаєте, що відповідаєте всім вимогам, перерахованим нижче.

Щомісяця клієнти Outreach здійснюють понад 8 мільйонів дзвінків і планують понад 2 мільйони зустрічей зі своїми потенційними клієнтами через нашу платформу. Команда Voice Intelligence Experience Team наймає інженерів програмного забезпечення, щоб збільшити свій вплив у цій сфері. Якщо ви любите взаємодіяти з користувачем і хочете брати участь у розробці функцій голосових викликів і зустрічей для наших клієнтів на інтелектуальній платформі, що підтримується машинним навчанням, ми будемо раді поговорити з вами про цю можливість.

Веб-розробка для комунікацій у реальному часі дещо відрізняється від інших веб-розробок: функції, які ми створюємо, за своєю суттю важкі, складні в робочому процесі та включають сторонні інтеграції. Крім того, цей досвід взаємодіє з нашим інтелектуальним сервісом, що підтримується машинним навчанням і NLP, щоб надавати нашим користувачам все в реальному часі під час розмови. Як штатний frontend розробник, ви повинні проектувати, розробляти та випускати функції, орієнтовані на користувачів, і гарантувати, що якість нашого продукту продовжує відповідати потребам наших клієнтів.

Ви будете створювати, щоб переконатися, що проведення дзвінків і зустрічей буде простим, інтуїтивно зрозумілим і надійним; скорочення часу, необхідного нашим клієнтам для пошуку інформації або виконання повторюваних дій, щоб вони могли зосередитися на найважливішому — взаємодії зі своїми потенційними клієнтами. Щоб зробити це, вам доведеться проявити трохи креативності, використовувати багато технологій з відкритим вихідним кодом і зосереджуватися на основній пропозиції Outreach щодо ефективного прибутку.

Ваші щоденні задачі включатимуть:

 • Співпрацю з менеджерами продукту, дизайнерами та аналітиками, щоб глибоко зрозуміти потреби наших користувачів і створити продукт, який відповідає цим потребам
 • Роботу з комерційним програмним забезпеченням для спілкування в режимі реального часу з відкритим кодом для керування дзвінками, зустрічами та безпекою
 • Знайомство з техніками машинного навчання та NLP
 • Пошук способів створення високої доступності в системі, яка має багато рухомих частин
 • Співпрацю із зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що наші клієнти мають інструменти, необхідні для досягнення успіху на нашій платформі
 • Визначення напрямку для команди та допомога в інженерному баченні
 • Роботу над однією з найбільш помітних частин продукту Outreach — як для наших клієнтів, так і для решти нашої організації
 • Покращення команди та компанії — ви будете активним учасником нашої культури (наставництво, співбесіди та нові ініціативи)
 • Спілкування з іншими командами та співпраця з іншими підрозділами в Outreach.

Основні кваліфікації:

 • 7+ років професійного досвіду розробки програмного забезпечення
 • Попередні успіхи у розробці та постачанні великомасштабних веб-програм з розумінням клієнта
 • Володіння веб-технологіями, включаючи Javascript/Typescript, HTML, CSS і React (або фреймворк на ваш вибір)
 • Досвід роботи у компанії з сильною інженерною культурою
 • Глибокі знання щодо доставки ефективних і складних програмних проектів
 • Досвід встановлення технічних та культурих стандартів для інженерів
 • Вільне володіння аглійською
 • Досвід машинного навчання або NLP не є обов’язковим, але вітається.

Ми пропонуємо нашій команді:

 • Гнучкий графік
 • Оплачувані відпустки
 • Вихідні дні відповідно до державних свят України
 • Інтерактивне залучення до побудови та оптимізації процесів розробки
 • Професійний розвиток.

Currently, CoreTeka is seeking a Senior Front-end Developer to join a next-generation technology company’s project Outreach.io. You will get the opportunity to work with high-level USA based engineers and managers, but with a correction to the European time zone (so you don’t need to work at night, just attend evening meetings a couple of times per week).

We would like to invite you to apply if you are open to new knowledge like to investigate and are ready to share your background, even if you don’t think you meet all of the requirements listed below.

The Role

Every month, Outreach customers complete more than 8 million calls and schedule more than 2 million meetings with their prospects through our platform. The Voice Intelligence Experience Team is hiring software engineers to increase its momentum in this space. If you love creating seamless user experiences and would like to be part of building voice calling and meeting features for our customers on an intelligent platform backed by machine learning, we’d love to talk to you about this opportunity.

Real-time communications web development is a little different from other web development: The features we build are inherently heavy on state, complex in workflow, and include extensive third-party integrations. Additionally the experience interfaces with our intelligent service backed by machine learning and NLP to provide real-time insight to our users as the conversations are taking place. As a Staff Front-End Engineer you are expected to architect, develop and release user-facing features and ensure the quality of our product continues to serve the needs of our customers.

You’ll be building experiences to ensure conducting calls and meetings is simple, intuitive, and reliable; reducing the time our customers have to lookup information or performing repetitive actions so they can focus on what matters most — interacting with their prospects. To do this you’ll have to get a little creative, build on top of a lot of open source technology, and stay focused on Outreach’s core value proposition of revenue efficiency.

Your Daily Adventures Will Include:

 • Partnering with product managers, designers, and analysts to deeply understand the needs of our users and build a product that serves those needs
 • Working with commercial and open-source real-time communication software to manage calls, meetings, and security
 • Getting familiar with machine learning and NLP techniques
 • Finding ways to engineer high availability into a system that has lots of moving parts
 • Working with stakeholders to make sure our customers have the tools they need to be successful on our platform
 • Setting direction for the team and help guide engineering vision
 • Working on one of the most visible parts of Outreach’s product — to both our customers and the rest of our organization
 • Improving the team and company — you will be an active participant in our culture (mentorship, interviewing, and new initiatives)
 • Owning relationships with other engineering teams and collaborate with other functions within Outreach.

Basic Qualifications:

 • 7+ years of professional software development experience
 • Previous success developing and shipping a large-scale web application with a customer-empathetic mindset
 • Skilled with web technologies including Javascript/Typescript, HTML, CSS, and React (or framework of your choice)
 • Proven track record of senior technical leadership at a company with a strong engineering culture
 • Strong knowledge of shipping impactful and complex software projects
 • Ability to set technical and cultural standards for engineers
 • Background in machine learning or NLP is not required but a welcome trait.

About the Team

On the Voice Intelligence Experience Team we:

 • Own the web-based front-end implementation and experience for providing intelligent experiences for voice calls and online meetings.
 • Ship code to production every day
 • Are highly collaborative and foster a learning environment
 • Do Agile development, with Kanban and regular retrospectives
 • Function in a highly progressive, quick-iteration environment focused on delivering consistent, incremental customer value
 • Have something new to demo every week.

The team’s mission is to continually reduce the time spent by customer-facing representatives on data access and modification across different systems. The team provides customers with meaningful and relevant data aggregated at their fingertips, to increase the time they can invest in adding value for their customers.

Last year we announced Outreach’s second big product «Outreach Kaia» during the company’s annual conference (www.outreach.io/product/kaia) and has gained a lot of momentum since. We are looking to take this product into it’s next level with a lot of advanced features. The challenges in this space involve high throughput and low latency real-time communication features with smart actionable live content. These efforts present a diverse gamut of work that will help enhance Outreach’s competitive edge by making our customers more effective.

We provide our team with:

 • Flexible schedule
 • Paid vacation, sick leaves
 • Days off on the Ukrainian national holidays
 • Interactive engagement in development processes building and optimization
 • Professional training on demand.