Coreteka — це міжнародна продакт-студія, що спеціалізується на розробці ІТ-продуктів у сфері логістики, ритейлу та агро. Більш ніж 80 наших співробітників розробляють інтелектуальні продукти у Миколаєві, Києві та Лос-Анджелесі.
27 червня 2022

Staff Software (BackЕnd) Engineer (L3) (вакансія неактивна)

віддалено

Зараз CoreTeka шукає бекенд-розробника у команду для участі в проекті Outreach.io — технологічної компанії наступного покоління. Ви отримаєте можливість працювати з розробниками та менеджерами високого рівня із США, але з поправкою на європейський часовий пояс (тому вам не потрібно працювати вночі, просто відвідуйте вечірні зустрічі кілька разів на тиждень).

Ми хотіли б запросити вас подати заявку, якщо ви відкриті до нових знань, хочете досліджувати та готові поділитися своїм досвідом, навіть якщо ви не вважаєте, що відповідаєте всім вимогам, перерахованим нижче.

Вам подобається працювати у швидкоплинному середовищі, використовуючи новітні технології для вирішення деяких із найважчих проблем у сфері продажів? Якщо так, то ця можливість для вас. Команда Kaia наймає розробників програмного забезпечення, щоб збільшити динаміку в цьому просторі та покращити Outreach Kaia (Knowledge AI Assistant), щоб надалі допомагати нашим клієнтам у постійному зростанні. Якщо ви чудово вмієте створювати високомасштабовані розподілені системи та зацікавлені або маєте досвід інтеграції розмовного штучного інтелекту, розпізнавання мовлення, машинного навчання та NLP для надання високоякісних продуктів клієнтам, ми будемо раді поспілкуватися з вами.

Щоденні обовʼязки

 • Робота з голосовими/відеопотоками та транскрипціями в реальному часі для отримання даних та практичних висновків
 • Аналіз релевантності отриманих даних, продуктивності алгоритмів вилучення та оцінка продуктивності сторонніх API обробки голосу
 • Пошук способів стврення доступності системи, яка має багато рухомих частин, не всі з яких безпосередньо під вашим контролем
 • Співпраця із зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що наші клієнти мають інструменти, необхідні для досягнення успіху на нашій платформі
 • Пошук швидких способів створення прототипу та тестування можливих рішень великих проблем
 • Пошук найкращої рентабельності інвестицій для будь-якої больової точки
 • Робота над однією з найбільш помітних частин продукту Outreach — як для наших клієнтів, так і для решти нашої організації.

Базова кваліфікація

 • Понад 6 років досвіду створення якісного коду на Java, Go чи C++ разом із сильними навичками розробки програмного забезпечення
 • Хороші технічні навички та навички управління проектами. Здатність задавати напрям та наставляти інших
 • Досвід роботи з хмарними сервісами та проектами безперервного розгортання
 • Бажання робити більше, щоб допомогти іншим членам команди
 • Здатність визначати пріоритетність деталей на шляху ітеративної доставки
 • Можливість швидко освоїти нові технології та почати робити власні внески.

Про команду

Команда Kaia Services Team (Voice Intelligence Services) має на меті створити найрозумнішого помічника для сфери продажів. Ви тісно співпрацюватимете з клієнтами, науковцями та менеджерами продукту, щоб сформувати майбутнє Kaia. Ви будете володіти функціями від проектування до впровадження та матимете багато можливостей для безпосередньої взаємодії з клієнтами. Ви познайомитеся з передовими технологіями в ML, а також у розробці, орієнтованій на хмари, щоб допомогти Kaia вийти на новий рівень як у розмові, так і в масштабованості системи. У нас є багато складних викликів, які потребують таких творчих особистостей, як ви, щоб допомогти нам покращити продукт!

Ми пропонуємо нашій команді:

 • Гнучкий графік
 • Оплачувані відпустки
 • Вихідні дні відповідно до державних свят України
 • Інтерактивне залучення до побудови та оптимізації процесів розробки
 • Професійний розвиток.

Currently, CoreTeka is seeking for a Staff Back-end Developer to join a next-generation technology company’s project Outreach.io. You will get the opportunity to work with high-level USA based engineers and managers, but with a correction to the European time zone (so you don’t need to work at night, just attend evening meetings a couple of times per week).

We would like to invite you to apply if you are open to new knowledge like to investigate and are ready to share your background, even if you don’t think you meet all of the requirements listed below.

The Role

Do you enjoy working in a fast paced environment, using the latest technologies to solve some of the most impactful problems in the sales engagement domain? If so, this opportunity is for you. The Kaia services team is hiring software engineers to increase the momentum in this space and enhance Outreach Kaia (Knowledge AI Assistant) to further assist our customers through continued growth. If you are great at building highly scalable distributed systems, and interested or have experience in integrating Conversational AI, Speech Recognition, Machine Learning and NLP to deliver high quality products to customers, we’d love to talk to you.

Daily Adventures

 • Working with voice/video streams and real-time transcriptions to extract intelligence and actionable insights
 • Analyzing the relevance of extracted intelligence, performance of the extraction algorithms, and evaluating the performance of third party voice processing APIs
 • Finding ways to engineer high availability into a system that has lots of moving parts, not all of which are directly under your control
 • Working with stakeholders to make sure our customers have the tools they need to be successful on our platform
 • Finding quick ways to prototype and test possible solutions to large problems
 • Looking up and down the stack for the best return on investment for any given pain point
 • Working on one of the most visible parts of Outreach’s product — to both our customers and the rest of our organization.

Basic Qualification

 • 6 + years of experience shipping production quality code in Java, Go or C++, along with strong software engineering skills
 • Proven technical and project leadership skills. Able to guide and mentor others.
 • Experience with cloud-based service applications and continuous-deployment projects
 • Willing to go above and beyond to help other team members
 • Ability to prioritize details along a path of iterative delivery
 • Ability to quickly ramp up new technologies and start contributing.

About the Team

On the Kaia Services Team (Voice Intelligence Services), the goal is to build the most intelligent assistant for the sales engagement domain. You’ll work closely with customers, scientists and product managers to shape the future of Kaia. You’ll own the features from design to the implementation and will have plenty of opportunities to interact with customers directly. You’ll be exposed to the cutting edge technologies, in ML as well as in cloud driven development to help Kaia reach to the next level, both in conversational understanding and system scalability. We have plenty of tough challenges which require creative minds like yours to help us solve!

We provide our team with:

 • Flexible schedule
 • Paid vacation, sick leaves
 • Days off according to the Ukrainian national holidays
 • Interactive engagement in development processes building and optimization
 • Professional training on demand.